Thực thi chính sách

Cải cách hành chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Đồng Nai

Các ý kiến thảo luận tập trung vào các nội dung như: thực trạng, nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

TTXVN-Ngày 28/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới”. 

Ban Tổ chức đã nhận được 32 tham luận cùng các ý kiến thảo luận tập trung vào các nội dung như: thực trạng, nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn. Một số vấn đề được đại biểu nêu lên như: việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính còn thiếu đồng bộ; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết vai trò; một bộ phận cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về cải cách hành chính.  

Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình cải cách hành chính thời gian tới như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; thường xuyên đối thoại để nắm bắt và giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp; huy động nguồn lực thanh niên vào quá trình cải cách hành chính...

Ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đi vào chiều sâu, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp; kịp thời cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các địa phương, đơn vị thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là trong việc thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên. 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính quyền số, chuyển đổi số.

Nhờ đó, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử đã phát huy hiệu quả phục vụ công việc. Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử đã được cập nhật đầy đủ. Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân; chỉ số Quản trị hành chính công cấp tỉnh những năm gần đây cũng được cải thiện so với giai đoạn 2011-2015.  Tuy nhiên, những kết quả trên chưa tạo được sự đột phá, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./. 

Lê Xuân

Tin liên quan

Xem thêm