Xã hội

Xây dựng điểm bán hàng Việt cố định tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Hà Nam

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Nam đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN)

TTXVN - Chiều 23/3, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của tỉnh về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; lồng ghép công tác tuyên truyền Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương, cơ quan, đơn vị nhất là việc mua sắm đầu tư công; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể các cấp trong hưởng ứng Cuộc vận động.

Tỉnh tập trung triển khai xây dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, sẵn sàng trong phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; tổ chức bán hàng lưu động, đưa hàng Việt về nông thôn. Các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Nam đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Ban Chỉ đạo tổ chức vinh danh các doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, phương pháp đổi mới dây chuyền hiện đại vào sản xuất, kinh doanh; bình chọn các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng ưa thích.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam và Sở Công thương Hà Nam về đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới. (Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN)

Bà Trần Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam cho biết, năm 2022, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam tích cực thực hiện. Cuộc vận động đã góp phần làm thay đổi nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh về lợi ích của hàng Việt. Các doanh nghiệp đã chủ động, sáng tạo, đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến kỹ thuật, giảm giá thành, chú trọng mẫu mã, quảng bá thương hiệu, từng bước tạo được lòng tin của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, việc triển khai Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn vì vẫn còn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chương trình khuyến mại để thực hiện hành vi gian lận thương mại, tiêu thụ các mặt hàng tồn kho, hàng kém chất lượng… làm giảm lòng tin, ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, từ đó làm giảm ý nghĩa thiết thực của Cuộc vận động. Tỷ lệ hàng hóa, lương thực, thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều trên thị trường. Vai trò giám sát của nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng còn hạn chế.../.

Nguyễn Chinh

Xem thêm