Xã hội

Ra mắt Trang thông tin Đề án số 06 tỉnh Hà Nam

Hà Nam

2023 được xác định là “Năm hành động” của Đề án số 06.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cho ra mắt Trang thông tin Đề án số 06 tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Thanh Tuấn).

TTXVN - Chiều 20/3, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); triển khai Kế hoạch số 337 của UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 và ra mắt Trang thông tin Đề án số 06 tỉnh Hà Nam.

Theo Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, qua một năm triển khai thực hiện Đề án 06, một số nhiệm vụ triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt. Tổ công tác Đề án 06 các cấp được thành lập, kiện toàn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ. Các sở, ngành phối hợp làm sạch dữ liệu, số hóa hồ sơ, xây dựng các mô hình về dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản an sinh xã hội.

Lực lượng Công an đã triển khai 10/11 dịch vụ công thiết yếu đạt kết quả tốt, trả lời đúng hạn 100% yêu cầu, 1/11 dịch vụ không phát sinh hồ sơ. Các sở, ngành đã thực hiện 11/14 dịch vụ công thiết yếu đạt kết quả và giải quyết đúng thời hạn; 3/14 dịch vụ công thiết yếu đang triển khai.

Tính đến ngày 13/3, 109/109 xã, phường, thị trấn đã triển khai thí điểm 2 dịch vụ liên thông là đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tính đến ngày 6/3, đã có 106/119 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận công dân sử dụng căn cước công dân để đi khám, chữa bệnh (đạt 89,1%); hơn 172.000 lượt người dùng căn cước công dân đăng ký khám, chữa bệnh, trong đó có trên 110.000 lượt người tra cứu thành công (đạt 69,6%). Số thẻ bảo hiểm y tế đã đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hơn 642.000 người (đạt 83,17%).

Lực lượng Công an tập trung triển khai quyết liệt việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã cấp 732.001/759.683 thẻ căn cước công dân, đạt 96,36%, đứng thứ nhất toàn quốc; kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 175.564/763.539 tài khoản, đạt 23%, đứng thứ 2 toàn quốc.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Hà Nam đã triển khai Kế hoạch số 337/KH-UBND về thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và các năm tiếp theo.

UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023, kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần thúc đẩy xây dựng công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Bên cạnh đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu; sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Ngoài ra, sử dụng các điều kiện hạ tầng có sẵn của tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhưng đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ Đề án 06.

Hà Nam xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra cả về số lượng, chất lượng; xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh nhấn mạnh: 2023 được xác định là “Năm hành động” của Đề án số 06. Do vậy, các sở, ngành, địa phương, thành viên Tổ công tác Đề án số 06 các cấp cần bám sát nội dung Kế hoạch năm 2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh để thực hiện những nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN).

Công an tỉnh đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi trên địa bàn được cấp căn cước công dân gắn chip, phấn đấu hết quý 2/2023 có 50% công dân có căn cước công dân được kích hoạt tài khoản định danh điện tử; chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở thường xuyên làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung để các sở, ngành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh; kiến nghị Bộ Tư pháp trích xuất dữ liệu hộ tịch đã số hóa để chuyển Cục C06, Bộ Công an đối chiếu, làm sạch dữ liệu đảm bảo tiến độ.

Sở Nội vụ khai thác, tận dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tránh trùng lặp nhiều thông tin để phục vụ quản lý cán bộ công chức, viên chức của cơ quan Nhà nước.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ngân hàng Nhà nước thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, đoàn thể theo chức năng, thẩm quyền quản lý phối hợp Công an tỉnh làm sạch dữ liệu nội ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng (đất đai, nhà ở), dữ liệu của các hội, đoàn thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bám sát nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ thực hiện của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án 06 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

Trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN).

Dịp này, UBND tỉnh đã ra mắt trang thông tin Đề án 06 tỉnh Hà Nam và trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm