Xã hội

Tăng cường xử lý các điểm mua bán tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường

TP. Hồ Chí Minh

Tại khu vực xung quanh các chợ, các điểm mua bán tự phát, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây mất an toàn giao thông và trật tự đô thị diễn ra hàng ngày. Đặc biệt là từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, tình trạng này diễn ra càng phức tạp hơn.

TTXVN - Trước tình trạng các điểm mua bán tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường gây mất an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và trật tự đô thị diễn ra hàng ngày tại 3 chợ đầu mối trên địa bàn, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về tăng cường xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các điểm mua bán tự phát này.

Cụ thể, ngày 10/3, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được văn bản kiến nghị của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng vận chuyển, lên xuống hàng hóa và kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực xung quanh 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức.

Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm, đối với các cơ sở kinh doanh trong chợ đầu mối, Ban đã bố trí Đội Quản lý An toàn thực phẩm thường xuyên kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm kinh doanh tại đây.

Đối với khu vực xung quanh các chợ đầu mối, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã chỉ đạo các Đội Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp UBND Quận 8, Bình Chánh, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với cơ sở kinh doanh xung quanh chợ đầu mối không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại khu vực xung quanh các chợ, các điểm mua bán tự phát, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây mất an toàn giao thông và trật tự đô thị diễn ra hàng ngày. Đặc biệt là từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, tình trạng này diễn ra ngày càng phức tạp hơn.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND Quận 8, Bình Chánh, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức tập trung lực lượng để giải quyết dứt điểm tình trạng mua bán tự phát lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân địa phương chủ trì tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng vận chuyển hàng hóa, kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối.

Chấp thuận kiến nghị này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức, Quận 8, huyện Bình Chánh, Hóc Môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý tăng cường tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối.

Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND Thành phố về thành lập tổ công tác phối hợp liên ngành, cơ động giải quyết các nội dung liên quan đến chợ tự phát xung quanh các chợ đầu mối của Thành phố./.

Đinh Hằng

Xem thêm