Xã hội

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Hưng Yên

Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh sáng tạo, hiệu quả theo mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết...

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (phải) tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

TTXVN - Trong hai ngày 22 - 23/9, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - hợp tác - phát triển”. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 33 thành viên. Ông Vũ Văn Thắng tái đắc cử là Chủ tịch Hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ghi nhận và biểu dương kết quả Hội Nông dân Hưng Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Lương Quốc Đoàn lưu ý nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hàng năm tăng số lượng nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân xuất sắc”, “Nông dân sáng kiến”, “Nông dân ứng dụng 4.0”, “Nông dân khởi nghiệp”… Hội Nông dân tỉnh cần động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, phấn đấu mỗi xã xây dựng một hợp tác xã kiểu mới và một sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cấp Hội Nông dân tỉnh cần đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ, tăng cường kết nối trực tuyến trên Internet, chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng; phát triển thương mại điện tử, tư vấn, hỗ trợ kết nối thị trường; tổ chức các hội chợ, phiên chợ giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ nông sản; truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, Hội tổ chức tốt các hoạt động cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho nông dân; tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân; nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, phát huy hiệu quả chương trình phối hợp với các ngân hàng trong công tác tạo nguồn vốn vay cho hội viên, nông dân đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh…

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực chất, hiệu quả, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh sáng tạo, hiệu quả theo mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, an toàn, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; thay đổi tư duy của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân Hưng Yên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ trong sản xuất, sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân; tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.

Hội Nông dân tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và Hội; 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp; kết nạp trên 15.000 hội viên mới; thành lập mới được 80 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 30 chi hội nông dân nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 12.000 hội viên nông dân…

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã thành lập được 48 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; 112 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với hàng nghìn hội viên tham gia, tạo bước đột phá trong đổi mới phương thức tập hợp nông dân, tạo lập tiền đề phát triển kinh tế tập thể.

Hội cũng tạo điều kiện cho trên 2.000 hộ nông dân vay gần 95 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Toàn tỉnh hiện có trên 300.000 lượt hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Các cấp Hội, tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường./.

M.N

Xem thêm