Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn

TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 55 thành viên. Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

TTXVN - Ngày 23/9, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra với sự tham dự của 549 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thành phố.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 55 thành viên. Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu 47 thành viên tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố tập trung đối thoại, trao đổi tập thể để mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc. Bên cạnh đó, Công đoàn tiếp tục xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính. Đồng thời, Công đoàn Thành phố sẽ triển khai 3 chương trình trọng tâm gồm: “Nâng cao năng lực đại diện, hiệu quả thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, thực hành dân chủ ở cơ sở”; “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam” và “Công đoàn Thành phố đẩy mạnh hoạt động trợ vốn, tín dụng cá nhân, tích cực tham gia phòng, chống tín dụng đen trong công nhân lao động”.

Đại hội cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2028 có hơn 1,9 triệu công đoàn viên; ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 75% trở lên Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu 100% cán bộ công đoàn chuyên trách đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lý luận nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; ít nhất 80% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

Tại Đại hội, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong đó nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, nhận thức pháp luật trong đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó là thông tin về các hoạt động mở rộng tập hợp đoàn viên; tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động trong tình hình mới…

Trước đó, tại phiên làm việc lần thứ nhất Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028, các đại biểu đã đánh giá bối cảnh thực hiện; kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn nhiệm kỳ qua; trao đổi, thảo luận hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên.../.

Thanh Vũ

Xem thêm