Xã hội

Tạo điều kiện để nông dân ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất

Bắc Ninh

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh đã tạo điều kiện cho 1.750 hộ nông dân vay hơn 114 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

TTXVN - Trong hai ngày 22 - 23/9, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - hợp tác - phát triển” với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho hơn 174.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 27 người. Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Đại hội đã bầu 16 đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định và Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Hội, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các cấp Hội phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tham gia phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn; liên kết chặt chẽ trong sản xuất, phát triển các chuỗi giá trị.

Hội cần tập trung thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; chú trọng việc hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và tiêu thụ nông sản, xây dựng nhiều sản phẩm OCOP mang thương hiệu riêng của Bắc Ninh, chú trọng phát triển sản phẩm làng nghề truyền thống, mang bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc…

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Hội tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ của cán bộ, hội viên, nông dân; hướng dẫn, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh.

Hội Nông dân tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và Hội; 100% cán bộ Hội đạt chuẩn theo quy định, 100% cán bộ chi Hội và cán bộ Hội cơ sở được tập huấn nghiệp vụ; kết nạp từ 7.000 hội viên mới trở lên. Mỗi đơn vị cấp huyện hướng dẫn thành lập ít nhất 5 chi Hội, 25 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và 5 Hợp tác xã trở lên. Hàng năm 100% Hội Nông dân cấp huyện và 97% cơ sở Hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm tổ chức đào tạo nghề cho 1.000 lao động nông thôn trở lên…

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn (thứu 2 từ phải) trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã thành lập được 46 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với gần 1.520 hội viên; 460 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với gần 3.180 hội viên tham gia, tạo bước đột phá trong đổi mới phương thức tập hợp nông dân, tạo lập tiền đề phát triển kinh tế tập thể.

Hội đã tạo điều kiện cho 1.750 hộ nông dân vay hơn 114 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Toàn tỉnh có hơn 399.750 lượt hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp, vượt 25,9% so chỉ tiêu Đại hội IX đề ra. Các cấp Hội, tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; Cờ đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.

Thanh Thương

Xem thêm