An sinh

Yên Bái: Hỗ trợ nông dân đổi mới tư duy, phát triển kinh tế

Yên Bái

Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tích cực tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết nông dân.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Tiến Khánh/ TTXVN)

TTXVN - Sáng 22/9, Đại Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức tại thành phố Yên Bái. Tham dự và chỉ đạo có ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 215 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 120 nghìn hội viên trên địa bàn.

Đại hội đã bầu 30 ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; ông Giàng A Câu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định, Hội nông dân tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức và hướng dẫn hội viên thực hiện các chương trình, đề án, chính sách của Trung ương và của tỉnh về về cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia vận động, tập hợp, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên và nông dân đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; tích cực góp ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan trực tiếp đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các hội viên.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Hội cần tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh toàn diện, hoạt động có hiệu quả; đổi mới phương thức tập hợp, thu hút hội viên, nhất là các nhà khoa học, tri thức, doanh nghiệp nông nghiệp; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho rằng, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cần làm nòng cốt, hướng dẫn hội viên khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, doanh nghiệp tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và vận động nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội để xây dựng, phát triển tổ chức Hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp Hội và hội viên.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, với vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tích cực tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết nông dân; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. Từ những kết quả đạt được, Hội hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Yên Bái khóa IX đã đề ra.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Trung ương Hội, cùng các ý kiến tham luận từ cơ sở, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới với 20 chỉ tiêu cụ thể và 3 khâu đột phá được 100% số đại biểu dự Đại hội nhất trí.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Nông dân tỉnh Yên Bái do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã tặng Bằng khen của Trung ương Hội và Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 4 cá nhân có đóng góp trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam./.

Tiến Khánh

Xem thêm