An sinh

Phát triển Tây Ninh thành cửa ngõ thương mại quốc tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Tây Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

TTXVN - Ngày 22/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thông qua 13 Nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh kế xã hội cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

Các Nghị quyết nổi bật thông qua lần này gồm: Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách nhà nước; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1; Nghị quyết Chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023 - 2025…

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến phát triển Tây Ninh bền vững, thông qua kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường. Tỉnh định hướng phát triển nhanh, bảo đảm hài hòa, cân đối giữa các vùng, miền, thành thị và nông thôn, trong đó ưu tiên tập trung phát triển vùng động lực phía Nam và vùng trung tâm; chú trọng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Tây Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 9,5%/năm. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 11%, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 58%, dịch vụ chiếm 25% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 130 triệu đồng (tương đương 5.184 USD), đến năm 2030 đạt khoảng 210 triệu đồng (tương đương khoảng 7.700 USD).

Chủ trì kỳ họp thứ 9, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 10,5%/năm. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 10%/năm trở lên. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 53%; 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. 55% trường Mầm non, 65% trường Tiểu học, 70% trường Trung học Cơ sở và 50% trường Trung học Phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%...

Đến 2050, Tây Ninh trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao, có thương mại và du lịch phát triển; là cửa ngõ thương mại quốc tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Vì vậy, đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương triển khai, sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu theo từng chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đặc biệt đối với Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm thông qua Quy hoạch./.

Thanh Tân

Xem thêm