Thực thi chính sách

Phát huy vai trò của toàn dân trong bảo vệ biên giới

Ninh Bình

Trong giai đoạn vừa qua, công tác quân sự, quốc phòng tại Ninh Bình được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực viên giới, vùng biên, cửa khẩu cảng được đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

TTXVN - Ngày 27/2, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024; gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh.

Tại hội nghị, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đánh giá, trong giai đoạn vừa qua, công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực viên giới, vùng biên, cửa khẩu cảng được đảm bảo, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nội dung, yêu cầu của "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Những kết quả đạt được đã khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó, công tác biên phòng, trọng tâm là việc triển khai "Ngày Biên phòng toàn dân"; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, trong giai đoạn tiếp theo, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Căn cứ theo lĩnh vực, ngành, địa bàn phụ trách để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình công tác của ngành, đơn vị, địa phương mình cho phù hợp, đảm bảo sự tiếp nối thường xuyên, liên tục.

25 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc dự báo, đánh giá tình hình, nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng; tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác thông tin, tuyên truyền cần được tăng cường; phổ biến sâu, rộng hơn nữa các nội dung về chủ trương "Ngày Biên phòng toàn dân" và tổ chức các hoạt động bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Các địa phương, đơn vị phát hiện và nhân thêm nhiều điển hình tiên tiến, những mô hình hay, việc làm tốt, làm hạt nhân để thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng định hướng, thực hiện các chính sách phát triển vùng ven biển Kim Sơn thực sự trở thành động lực, cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới.

Khu vực biên giới của tỉnh Ninh Bình là địa bàn có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng và tiềm năng trong phát triển du lịch, kinh tế biển, tạo ra những động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đồng thời phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong việc nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia bảo vệ địa bàn. Thông qua thực tiễn hoạt động "Ngày Biên phòng toàn dân", đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp,các ngành và sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân hướng vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới vùng biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh đoàn kết hiệp đồng giữa các lực lượng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen 10 tập thể, 15 cá nhân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024. Tại Hội nghị, 51 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc./.

Hải Yến

Xem thêm