Hội nhập

Phát huy vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

Bình Định

Bình Định luôn xác định công tác đối ngoại có vai trò “đi trước mở đường”, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN).

TTXVN - Ngày 19/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, UBND tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 với chủ đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”. Sự kiện thu hút sự tham gia của 250 đại biểu thuộc các tổ chức thành viên ở Trung ương, địa phương và Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá những kết quả mà hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, tháo gỡ; thảo luận, xác định định hướng xây dựng và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từ nay tới năm 2030 nhằm tiếp tục triển khai tốt đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Kết quả Hội nghị là nền tảng tốt phục vụ việc xây dựng các văn kiện của Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Các đại biểu tham dự cần phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những ý kiến có chất lượng, đề xuất những sáng kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và vị thế của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và công tác đối ngoại nhân dân của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, trong tiến trình phát triển, tỉnh Bình Định luôn xác định công tác đối ngoại có vai trò “đi trước mở đường”, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở bám sát đường lối đối ngoại “Độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” của Đảng và Nhà nước, tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, góp phần tích cực vào thành công của công tác đối ngoại trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân; quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm tạo sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước và nhân các sự kiện chính trị quan trọng… góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, kết nối, thu hút đầu tư với các đối tác mà tỉnh đã thiết lập. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được tỉnh quan tâm đẩy mạnh nhằm tranh thủ nguồn ngoại lực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà khẳng định, đối ngoại nhân dân - một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt, đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan, trong đó có Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Sự phối hợp giữa Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giai đoạn 2021 -2023 và trọng tâm công tác trong thời gian tới. Theo đó, thời gian qua, Liên hiệp đã chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân song phương và đa phương; huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao với tổng giá trị viện trợ giải ngân trung bình là khoảng 230 triệu đô la Mỹ/năm. Công tác thông tin đối ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đổi mới, sáng tạo; chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu được đầu tư, từng bước cải thiện tích cực. Công tác xây dựng và phát triển hệ thống, đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực được xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong triển khai các nhiệm vụ được giao từ công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, đối ngoại nhân dân đa phương, công tác phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu, vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; công tác xây dựng, phát triển hệ thống và đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức nhân dân trong triển khai các hoạt động đối ngoại chung của đất nước, hỗ trợ hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nghị viện. Những khó khăn, hạn chế về nguồn lực và bất cập, thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản quy định hiện hành về cơ chế, chính sách, chế độ đối với Liên hiệp cũng là những vấn đề mà Đảng, Nhà nước đang quan tâm, tìm hướng giải quyết, tháo gỡ một cách tổng thể, đồng bộ.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác đối ngoại của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tiếp tục triển khai theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ VII, khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để tiến hành công tác nhân sự.

Dịp này, Liên hiệp trao tặng 20 căn Nhà tình nghĩa và 2. 000 suất học bổng cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Định./.

Lê Phước Ngọc

Tin liên quan

Xem thêm