Thời sự

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Mỗi điển hình tiên tiến tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng

Phó Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, trân trọng cảm ơn đóng góp rất quan trọng của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt 497 đại biểu người có uy tín tiêu biểu năm 2023 - những người con ưu tú của đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với các đại biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TTXVN - Chiều 12/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023.

Dự Hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và 497 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ người có uy tín trong cả nước.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng của nước ta. Với quan điểm xuyên suốt là “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển”, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, trân trọng cảm ơn đóng góp rất quan trọng của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt 497 đại biểu người có uy tín tiêu biểu năm 2023 - những người con ưu tú của đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung; đồng thời đánh giá cao Ủy ban Dân tộc, các ngành, các cấp, địa phương thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, tạo niềm tin, niềm vui, khí thế mới để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; sắp tới, triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (có hiệu lực từ ngày 15/1/2024).

Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, ưu tiên vấn đề thiết yếu đối với đồng bào dân tộc như hạ tầng kỹ thuật (công nghệ thông tin, giao thông, viễn thông...); hạ tầng xã hội (văn hóa, giáo dục, y tế...); đảm bảo sắp xếp bố trí lại địa bàn dân cư để thích ứng và phòng tránh thiên tai...

Cùng với chú trọng việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tổng thể phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Phó Thủ tướng lưu ý, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, người có uy tín nói riêng; tạo điều kiện cho người có uy tín có nhiều thông tin hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động tham gia và tham gia nhiều hơn vào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thường xuyên gặp gỡ, kịp thời động viên, biểu dương, ghi nhận sự đóng góp của người có uy tín trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng mong 497 đại biểu tiêu biểu nói riêng và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, nhân lên niềm tin, khát vọng, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên; thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập, truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. “Mỗi điển hình tiên tiến tiếp tục là một bông hoa không ngừng tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm, tận lực cống hiến, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp trong đồng bào dân tộc thiểu số và các thế hệ”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Xây dựng đội ngũ người có uy tín lớn mạnh

Khẳng định đồng bào các dân tộc thiểu số là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nêu rõ, Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín đã trở thành truyền thống của ngành Công tác dân tộc, tiếp tục khẳng định vai trò, ghi nhận, biểu dương công lao, trí tuệ của những người có uy tín; tạo sức lan tỏa giá trị tinh thần to lớn, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội từ mỗi thôn xóm, bản làng, phum, sóc, tổ dân phố, cụm dân cư vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhiều năm qua Đảng, Nhà nước ta đã ưu tiên nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, sau khi có Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người là tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với kết quả rất thiết thực. Trong mọi hoàn cảnh và điều kiện, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan làm công tác dân tộc sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ đồng bào một cách thiết thực, hiệu quả.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ tin tưởng, đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục là hạt nhân tích cực, vận động, thuyết phục, truyền cảm hứng để đồng bào các dân tộc thiểu số khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đội ngũ người có uy tín tiếp tục vận động đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; vận động đồng bào giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, trang phục, dân ca, dân vũ đặc sắc, độc đáo..., góp phần xây dựng quê hương vững mạnh về mọi mặt. Người có uy tín sinh sống ở vùng biên giới nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực sự là chỗ dựa vững chắc của chính quyền địa phương, cùng với các lực lượng chức năng, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc từng cột mốc đường biên, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng tuyến biên giới hòa bình và phát triển.

Cùng với đó là phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của người có uy tín; tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo niềm tin vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.

Tại Hội nghị, 497 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ người có uy tín trong cả nước vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc./.

Diệp Trương

Tin liên quan

Xem thêm