Thời sự

Lấy phiếu tín nhiệm để cán bộ “tự soi”, “tự sửa”

Phú Yên

Thực hiện quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 người giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 12/12, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (đợt 2) để lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo trong Đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Thực hiện quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị”, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 người giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đây giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên bỏ phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Hội nghị lần này quyết định những nội dung rất quan trọng, đặc biệt là quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, năm quyết định trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2024…

Tỉnh ủy Phú Yên xác định nhiệm vụ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật. Đảng bộ tỉnh bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, nhất là Kết luận Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023-2024, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026… để chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 của địa phương, đơn vị sát tình hình thực tiễn, có tính khả thi.

Phú Yên triển khai đồng bộ, chất lượng các chủ trương về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 14/4/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.../.

Xuân Triệu

Tin liên quan

Xem thêm