Thời sự

Nam Định thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Nam Định

Các cấp, ngành cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức triển khai các nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

TTXVN - Ngày 11/12, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đề nghị các cấp, ngành tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất; thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, Đề án mở rộng thành phố Nam Định theo đúng quy định. Cùng với đó, hoàn thành hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu Xuân...

Trong năm 2024, các cấp, ngành cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Đặc biệt, hoàn thành và tổ chức công khai, triển khai các nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ; tập trung xây dựng và hoàn thành các quy hoạch vùng liên huyện, phân khu, chi tiết của các quy hoạch đã được phê duyệt để thu hút các nhà đầu tư.

Theo ông Trần Anh Dũng, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh sau khi được phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện; khẩn trương hoàn thiện, sớm ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thành phố; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, tích cực triển khai Kế hoạch về chuyển đổi số tỉnh Nam Định gắn với Đề án 06 của Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng điểm số, thứ hạng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; đôn đốc tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công.

Các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố thực hiện ngay việc giao kế hoạch tài chính - ngân sách năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng thời gian quy định; quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ; tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển. Các đơn vị, địa phương đảm bảo các khoản chi theo quy định và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, các cấp chính quyền, ngành chức năng cần tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường. Tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm GRDP tăng từ 9,5-10,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 14,5% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt từ 3,3 tỷ USD trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 18% trở lên…/.

Thái Thuần

Xem thêm