Xã hội

Phối hợp thúc đẩy tìm kiếm thông tin và quy tập hài cốt liệt sỹ

Bình Phước

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước xác định, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm; cần phối hợp với chính quyền hai tỉnh Kratie, Kampong Thom (Vương quốc Campuchia) để thúc đẩy tìm kiếm.

Hài cốt 43 liệt sỹ quân tình nguyện được đón về nước sau đó sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2024, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Bình Phước (Ban Chỉ đạo 515) cho rằng: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; thể hiện quyết tâm chính trị; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với người có công với cách mạng; là nhiệm vụ mang tính nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước xác định, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, khu vực còn thông tin nhiều hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ trọng tâm; cần quan tâm coi trọng công tác phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân hai tỉnh Kratie, Kampong Thom (Vương quốc Campuchia) để thúc đẩy tìm kiếm thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đơn vị đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, năng lực tham mưu, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn gắn liền với phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo 515 yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thu thập, xử lý xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng, bên cạnh phương pháp thực nghiệm, giám định ADN.

Hài cốt 43 liệt sỹ quân tình nguyện được đón về nước sau đó sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong đợt 1, giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) phối hợp các lực lượng nước bạn Campuchia thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn hai tỉnh Kratie và Kampong Thom từ ngày 9/11/2023 đến ngày 25/1/2024. Kết quả, đơn vị quy tập được 43 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Ngày 25/1/2024, tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ đón hài cốt các liệt sỹ về nước.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Bình Phước cho biết: Từ khi thành lập Đội K72, hơn 20 năm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 2.844 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.

Để làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia trong đợt 2, giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024, bà Trần Tuyết Minh đề nghị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng các liệt sỹ; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đợt 1. Đội K72 chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đợt 2 tại Campuchia trong thời gian tới./.

Sỹ Tuyên

Tin liên quan

Xem thêm