Pháp luật

Phối hợp tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người lao động

TP. Hồ Chí Minh

Hai đơn vị chú trọng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và giải quyết tranh chấp lao động; đa dạng hóa các hình thức tài liệu, cẩm nang tư vấn pháp luật.

Tư vấn, hỗ trợ người lao động. Ảnh: TTXVN

TTXVN - Theo chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Luật gia Thành phố, giai đoạn 2023 - 2028, hai đơn vị đẩy mạnh công tác góp ý xây dựng pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật trong góp ý xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Hai bên tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật. Hai cơ quan rà soát, nghiên cứu nhằm phát hiện các vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn để đề nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực công tác có liên quan.

Hai đơn vị chú trọng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và giải quyết tranh chấp lao động; đa dạng hóa các hình thức tài liệu, cẩm nang tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý của Tổ tư vấn pháp luật; hướng dẫn cơ sở xây dựng quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, hòa giải tại Tòa án, tranh luận trong vụ án lao động tại Tòa án.

Hội Luật gia các địa phương phối hợp, hỗ trợ, phản biện, giúp tổ chức Công đoàn xây dựng các văn bản hướng dẫn quyền và nghĩa vụ của tổ chức Công đoàn trong việc khởi kiện các vụ, việc về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; hỗ trợ trực tiếp cùng tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa bàn…

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị mỗi thành viên cần phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh của mình; nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp; nâng cao trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và Hội Luật gia thành phố trong các lĩnh vực phối hợp để không chỉ tuyên truyền hiệu quả mà còn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn cơ sở và Hội Luật gia các cấp cần chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chung. Các hoạt động phối hợp cần được thực hiện thường xuyên, hình thức đa dạng, phong phú, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bà Phạm Thị Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của từng thành viên tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, giải quyết các tranh chấp về lao động đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội Luật gia các cấp là chỗ dựa tin cậy để Liên đoàn Lao động truyền tải các thông tin pháp luật của Nhà nước đến với công nhân, người lao động, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Giai đoạn 2021 - 2023, Công đoàn và Hội Luật gia Thành phố đã thực hiện hơn 1.200 vụ việc tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho công nhân, người lao động xoay quanh các nội dung như chế độ chính sách đối với người lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, tiền lương ngày nghỉ, ngày lễ…

Hai đơn vị đã tham gia hòa giải thành công hơn 150/200 vụ tranh chấp lao động tập thể, cá nhân, tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp liên quan đến đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, các tranh chấp dân sự khác; tranh chấp về hợp đồng lao động, ngừng việc tập thể do doanh nghiệp chậm thanh toán tiền lương, thưởng, tiền nghỉ phép năm…

Đại diện Công đoàn cơ sở và Hội Luật gia các cấp đã trao đổi kinh nghiệm phối hợp tuyên truyền và giải quyết tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp; thực hiện hòa giải các vụ tranh chấp lao động tập thể, cá nhân. Đồng thời, hai bên chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị trong việc tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người lao động; tuyên truyền và giải quyết tranh chấp lao động.../.

Thanh Vũ

Tin liên quan

Xem thêm