Chỉ đạo, Điều hành

Phú Yên cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công

Phú Yên

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, cho ý kiến 14 nội dung quan trọng; thông qua 10 dự thảo Nghị quyết.

Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa vướng giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

TTXVN-Ngày 21/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, cho ý kiến 14 nội dung quan trọng; thông qua 10 dự thảo Nghị quyết về: Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh; thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013; đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương; quy định một số nội dung, cơ chế huy động các nguồn lực để triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia...

Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh, với số tiền là 89,9 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ cho 3 dự án gồm: Dự án Hệ thống xử lý nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Tuy Hòa, với số tiền 30 tỷ đồng; Dự án xây dựng cầu Bến Nhiễu, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, với số tiền 29,9 tỷ đồng; Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.31, huyện Tuy An, với số tiền 30 tỷ đồng.

Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương được thông qua nhằm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư giải ngân hết số vốn ngân sách địa phương kế hoạch năm 2022 đã được bố trí. Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022 chưa giải ngân hết được tiếp tục giải ngân đến ngày 31/12/2023 theo quy định tại Khoản 2 Điều 68 của Luật Đầu tư công và Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ, với số vốn là 499,2 tỷ đồng, trong đó khối tỉnh là 173,5 tỷ đồng, khối huyện 325,7 tỷ đồng.

Theo bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, những nội dung quan trọng được xem xét, quyết định lần này nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành cơ chế, chính sách cụ thể. Đây là cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Tấn Chân (chuyển công tác); Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Thắng (chuyển công tác); Phó trưởng Ban Pháp chế đối với bà Phan Thị Hà Phước.

Bà Phan Thị Hà Phước được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên bầu đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII./.

Xuân Triệu

Tin liên quan

Xem thêm