Xây dựng Đảng

Thành ủy Đà Nẵng quán triệt, triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương

Đà Nẵng

Người đứng đầu các cấp ủy cần tiếp tục chỉ đạo, quán triệt những nội dung trong các chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh:Quốc Dũng/TTXVN).

TTXVN - Chiều 19/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) và các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quán triệt, triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về: Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu đã được nghe các Chỉ thị mới của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; công tác phòng, chống kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố; công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị người đứng đầu các cấp ủy cần tiếp tục chỉ đạo, quán triệt những nội dung trong các chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy phải có kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ đã được nêu ra trong chương trình, nhất là các cơ quan đã được giao nhiệm vụ cụ thể, đây là cơ sở để kiểm tra, giám sát, thi đua trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bí thư Thành ủy lưu ý, khi triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới phải gắn chặt với chương trình thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Khi xây dựng Nhà nước pháp quyền thì đặc trưng đầu tiên và rất quan trọng đó là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, vì vậy việc xây dựng Nhà nước và đổi mới phương thức của Đảng phải song song với nhau.

Đối với các chỉ thị mới của Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là các chỉ thị rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị này; các cấp ủy trong các cơ quan tư pháp, các cơ quan tố tụng thành phố phải có kế hoạch, nội dung cụ thể triển khai thực hiện các chỉ thị. Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác triển khai các nội dung đã được quán triệt và báo cáo thường xuyên cho Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thành ủy đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ của khu vực. Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) bình quân đạt 9,5-10%/năm; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.000-8.500 USD. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đến năm 2030 khoảng 50-55%; tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) của ngành công nghiệp thời kỳ 2021-2030 đạt 12%.../.

Quốc Dũng

Tin liên quan

Xem thêm