Xây dựng Đảng

Nhiều cách làm hay trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

Hà Nội

Thành ủy, các cấp ủy Đảng tập trung đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo của Đảng vừa toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng, trúng vấn đề cần tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhân dân ủng hộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính” khóa XVII, giai đoạn 2021-2025 diễn ra ngày 19/4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, một trong những kết quả nổi bật của Chương trình số 01-CTr/TU là Hà Nội đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị; luôn phát huy dân chủ, trí tuệ trong bàn bạc, thảo luận; tăng cường phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trách nhiệm của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với những lĩnh vực, địa bàn phân công phụ trách.

Thành ủy, các cấp ủy Đảng đã tập trung đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo của Đảng vừa toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng, trúng vấn đề cần tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Chương trình số 01-CTr/TU là một trong 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), được coi là chương trình có ý nghĩa cốt lõi, xương sống, có ảnh hưởng đối với tất cả 9 chương trình còn lại. Việc thực hiện chương trình có ý nghĩa lớn đối với nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cũng như xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp...Hơn 2 năm qua, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng thành phố, các ban Đảng Thành ủy đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm căn cơ, bài bản, có nhiều cách làm, mô hình sáng kiến, sáng tạo.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, đến nay đã có 7/14 chỉ tiêu của chương trình vượt, 7 chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt; trong đó chỉ tiêu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cải cách hành chính vượt so với kế hoạch đề ra. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị được nâng cao. Thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và HĐND các cấp; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Riêng về công tác cải cách hành chính, có 5/10 tiêu chí vượt cao hơn chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra; 14/18 nhiệm vụ đã hoàn thành; 4 nhiệm vụ đang được thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch. Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố được cải thiện qua từng năm.

Các nội dung Chương trình số 01-CTr/TU đã được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực. Thành ủy, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo quy định, đúng phương án nhân sự được phê duyệt; chỉ đạo thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đặc biệt, các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng đều có những dấu ấn đổi mới, đạt kết quả cao trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Công tác tổ chức cán bộ cũng đổi mới toàn diện từ đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; đã quyết định phân công, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 319 lượt nhân sự... Các cấp ủy Đảng đã củng cố hàng chục tổ chức cơ sở Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và "Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”...

Các đại biểu đánh giá, việc triển khai Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội trong hoàn cảnh đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thành phố đã vượt qua khó khăn, bảo đảm được sự bình yên và phục hồi kinh tế.

Theo Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên, bám sát 10 chương trình công tác của Thành ủy, huyện xây dựng 6 chương trình công tác trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, khâu đột phá đúng và trúng của huyện là đồng bộ đầu tư hạ tầng xã hội trong quá trình xây dựng từ huyện lên quận; đổi mới mạnh mẽ các bước công tác cán bộ theo hướng chặt chẽ quy trình từ đánh giá, luân chuyển đến sử dụng và đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm./.

Tuyết Mai

Xem thêm