Xây dựng Đảng

Khai trương “Không gian sách lý luận, chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

Việc ra mắt "Không gian sách lý luận chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" là một cách làm mới, sáng tạo trong việc tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị.

Các đại biểu cắt băng khai trương Không gian sách lý luận, chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. (Nguồn: TTXVN phát)

TTXVN - Chiều 14/4, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức Lễ khai trương “Không gian sách lý luận, chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2023), hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023). Đồng thời, là một trong các hoạt động thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, thực hiện chỉ đạo của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về “Khắc phục tính lười học lý luận chính trị trong đảng viên”.

Đặc biệt, hoạt động thể hiện sự quán triệt sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nhấn mạnh, việc ra mắt và đưa vào sử dụng không gian sách với các hình thức giới thiệu, đọc, trau dồi và cảm thụ đa dạng sẽ góp phần lan tỏa tri thức về chính trị và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta; làm giàu thêm cho hệ thống thư viện và phòng đọc của nhà trường và các trung tâm chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau buổi lễ, nhà trường sẽ thu thập thêm tài liệu, sách, mở rộng không gian, hiện đại hóa trang thiết bị để những tri thức quý báu có trong không gian này dễ đến với nhiều độc giả hơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Hồ Chí Minh khẳng định, việc ra mắt "Không gian sách lý luận chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" là một cách làm mới, sáng tạo trong việc tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị. Lễ ra mắt không gian sách càng ý nghĩa hơn vào những ngày tháng Tư lịch sử, khi chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: TTXVN phát)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật nhấn mạnh, “Không gian sách lý luận, chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” sẽ giúp các cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và nhân dân có cơ hội được tiếp cận, khai thác, sử dụng nguồn thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các ấn phẩm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, được biên soạn bởi các tác giả là những học giả, chuyên gia uy tín, do các cơ quan nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng chỉ đạo biên soạn như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… Không gian sách sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và nhân dân Thủ đô.

Không gian sách gồm gần 1.000 tựa sách giấy và các phương tiện phục vụ nhu cầu sách nói, sách điện tử. Các ấn phẩm đều do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành nhiều mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiêu biểu là hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được xuất bản: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"./.

Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm