Xây dựng Đảng

Bắc Giang chuyển đổi vị trí 35 công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

Bắc Giang

Việc chuyển đổi phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

“Chính quyền thân thiện” phường Trần Phú, TP. Bắc Giang khang trang, sạch đẹp, văn minh, thân thiện với người dân. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, quý II/2023 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Bắc Giang tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về kiểm soát tài sản thu nhập; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh thể chế, chính sách để thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó, Bắc Giang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, phối hợp trong phát hiện và xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều nguy cơ..

Từ nay đến hết năm 2023, Bắc Giang thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tỉnh tiến hành rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch đề ra; việc chuyển đổi phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, Bắc Giang xây dựng kế hoạch tiến hành rà soát, kiểm soát, xử lý kịp thời theo quy định đối với các trường hợp xung đột lợi ích xảy ra trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc triển khai thực hiện nhiệm vụ công vụ. Tỉnh kịp thời sửa đổi, ban hành mới hoặc thay thế các quy định, quy phạm pháp luật còn kẽ hở, lỗ hổng trong quản lý phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giám sát; nhất là các lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng như đất đai, xây dựng, đấu thầu mua sắm… Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Bắc Giang tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính để nhân dân giám sát, kiểm soát hành vi trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để không có điều kiện tiêu cực, nhũng nhiễu…

Quý I/2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình về quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, đất đai, đầu tư xây dựng, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức; công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tài chính…

Trong quý I/2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 35 công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã giao Thanh tra tỉnh tiếp tục hướng dẫn triển khai việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022 sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập (kèm theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023; chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh tài sản thu nhập năm 2022 của 39 đối tượng kê khai tài sản thu nhập thuộc 5 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3 tháng đầu năm nay, Cơ quan điều tra ở tỉnh đã thụ lý điều tra 17 vụ/37 bị can trong các vụ án tham nhũng; đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 3 vụ/7 bị can; đang điều tra 14 vụ/30 bị can.

Tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh đã thụ lý sơ thẩm 8 vụ/12 bị cáo về tham nhũng, đã xét xử 5 vụ/5 bị cáo.

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được phát hiện trong quý I/2023 trên địa bàn tỉnh là trên 22,2 tỷ đồng ( có quy đổi). Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã thu hồi, bồi thường bằng tiền mặt, ngoại tệ, tài sản quy ra tiền mặt là trên 10,68 tỷ đồng…/.

Việt Hùng

Tin liên quan

Xem thêm