Thời sự

Bắc Giang rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp

Bắc Giang

Bắc Giang thực hiện tốt việc tổ chức công khai tại nơi cư trú đối với vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng công dân cố tình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Đối thoại tháo gỡ vướng mắc cho nhân dân. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

TTXVN - Theo UBND tỉnh Bắc Giang, quý II/2023, tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, trong đó tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Bắc Giang thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm bắt và dự báo tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn.

Tỉnh duy trì giao ban hằng tuần, hằng tháng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh; chủ động rà soát, đánh giá các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, một số việc tiềm ẩn phức tạp, kéo dài để tập trung giải quyết dứt điểm; không để phát sinh "điểm nóng" về khiếu kiện.

Cùng với đó, Bắc Giang chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thi hành triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

Các cấp, các ngành chủ động, tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Cùng với đó, Bắc Giang tập trung củng cố, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở và Ban Thanh tra Nhân dân; thực hiện tốt việc tổ chức công khai tại nơi cư trú đối với vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng công dân cố tình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài…

Quý I/2023, tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức giao ban, kiểm điểm định kỳ về công tác giải quyết vụ việc phức tạp.

UBND tỉnh chỉ đạo Tổ công tác của tỉnh hỗ trợ tích cực, hiệu quả các địa phương xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp; chỉ đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện việc giải quyết vụ việc tồn đọng, các vụ việc công dân gửi đơn vượt cấp. Tỉnh đã tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Trong đó, giải quyết vụ việc theo Kết luận chỉ đạo của Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, địa bàn tỉnh Bắc Giang có một vụ việc (vụ ông Nguyễn Văn Huy và 21 công dân, trú tại thôn Nợm, xã Dĩnh Kế, nay là tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang).

Trước đó, ông Nguyễn Văn Huy và một số công dân, trú tại tổ dân số Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế khiếu nại một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam xã Dĩnh Kế (nay là phường Dĩnh Kế) thành phố Bắc Giang; không đồng ý với kết quả kiểm tra, rà soát của UBND tỉnh.

Công dân cho rằng, đây là dự án ảo, không công khai về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; thu hồi đất thiếu căn cứ, việc thay đổi dự án không họp dân để thỏa thuận với chủ đầu tư; đề nghị được bồi thường đất nông nghiệp giao lâu dài với giá 380 triệu đồng/sào như thôn Hạc (cùng xã Dĩnh Kế); đất kinh tế phụ gia đình (đất 10%) phải được bồi thường như giá đất vườn; đất công ích các hộ sử dụng ổn định từ năm 1992 phải được bồi thường như đất nông nghiệp giao lâu dài; đề nghị áp dụng đơn giá tại thời điểm thu hồi đất, không lấy đất dịch vụ.

UBND tỉnh Bắc Giang đã rà soát việc thực hiện Dự án và kiểm tra nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân để giải quyết theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Đến nay, vụ việc đã được giải quyết xong. Ông Nguyễn Văn Huy và các công dân không đến tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, không có ý kiến gì với các nội dung đã được các cấp trả lời.

Thực hiện rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo rà soát xong 20/20 vụ việc, trong đó đã giải quyết dứt điểm 19/20 vụ việc (đến nay còn một vụ việc công dân chưa nhất trí mặc dù đã được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo hướng vận dụng chính sách, có lợi cho công dân)./.

Việt Hùng

Xem thêm