An sinh

Thái Nguyên: Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh một số dự án đầu tư

Thái Nguyên

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

TTXVN - Ngày 24/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với tổng nguồn vốn 117, 574 tỷ đồng, nâng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 sau khi bổ sung tăng từ hơn 670 tỷ đồng lên hơn 787 tỷ đồng, trong đó vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 9,7 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 778 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh một số dự án đầu tư tại thành phố Phổ Yên gồm: Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ quốc lộ 3 cũ đi Viện Quân y 91, thành phố Phổ Yên với mức điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng (dự án được phê duyệt năm 2020) lên gần 167 tỷ đồng song giảm nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đối với dự án này từ 15 tỷ đồng xuống còn 3,34 tỷ đồng và tăng vốn ngân sách thành phố Phổ Yên cho dự án từ 35 tỷ đồng lên 163,5 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp.

(Ảnh minh họa: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã, thành phố Phổ Yên được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 70 tỷ đồng lên 134,5 tỷ đồng và điều chỉnh thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng, quyết toán dự án. Đối với dự án xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng lên 144,2 tỷ đồng...

Kỳ họp còn thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội như: Quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập do tỉnh Thái Nguyên quản lý; điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Phổ Yên; Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Sông Công là đô thị loại II./.

Hoàng Thảo Nguyên

Xem thêm