Thời sự

Quảng Bình: Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Quảng Bình

Thời gian tới, Quảng Bình tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

TTXVN - Ngày 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài đã biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền cần lấy sức mạnh của nhân dân làm động lực chủ yếu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng Công an, Biên phòng làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế. Tỉnh cần chú trọng quán triệt, vận dụng đúng mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ và hàng năm đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp chính gồm: Xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân của tỉnh vững mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền. Địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, có sức chiến đấu cao; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển quê hương, đất nước.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, Quảng Bình đã đạt nhiều kết quả quan trọng như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị trên địa bàn ổn định, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện...

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. /.

Đức Thọ

Xem thêm