Chỉ đạo, Điều hành

Quảng Ngãi kéo dài thời gian thực hiện 388 dự án

Quảng Ngãi

Đối với các dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn, chủ đầu tư các dự án cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải ngân hết vốn theo đúng quy định.

Đại biểu Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại Kỳ họp.
Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

TTXVN - Ngày 5/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp chuyên đề), đã thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp là cơ sở quan trọng để tỉnh điều hành phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Trong đó, quan trọng nhất là các đại biểu đã thống nhất việc điều chỉnh vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để tỉnh thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách cho vùng nông thôn, miền núi. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các chương trình sau điều chỉnh phải triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đạt mục tiêu có 80% số xã nông thôn mới vào năm 2025.

Đối với các dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn, chủ đầu tư các dự án cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải ngân hết vốn theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động giám sát việc thực hiện các công trình, dự án nhất là các dự án đang thực hiện trong năm 2024 để thực hiệu quả ngồn vốn đầu tư công. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc chấn chỉnh thông tin, phát ngôn để người dân có cách nhìn khách quan, đúng đắn về các vấn đề trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.
Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết gồm: Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Suối Đá; Danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2024…

Theo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng kế hoạch vốn trung hạn được phân bổ hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2023 đã phân bổ 576 tỷ đồng, số vốn còn lại gần 634 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất điều chỉnh vốn trung hạn ngân sách tỉnh 433 tỷ đồng vốn giai đoạn 2024-2025 cho 13 xã, thuộc 5 huyện miền núi, tạo nguồn lực để các địa phương này thực hiện đạt các tiêu chí để được công nhận là xã nông thôn mới trong năm 2025.

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi việc điều chuyển vốn xây dựng nông thôn mới cho các huyện miền núi lần này là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu vốn ở khu vực này.

Đối với Nghị quyết về Danh mục dự án cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cho 388 dự án được kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2023 sang năm 2024, với tổng nguồn vốn gần 646 tỷ đồng. Trong đó có 22 dự án cấp tỉnh, 249 dự án cấp huyện và 117 dự án cấp xã quản lý. Các dự án được kéo dài thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020 /NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính Phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư giải ngân hết số vốn ngân sách được bố trí./.

Phạm Văn Cường

Xem thêm