Du lịch

Quảng Ninh: Thí điểm du lịch cộng đồng từ các làng dân tộc thiểu số

Quảng Ninh

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh thông tin, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh sẽ thí điểm xây dựng 4 làng dân tộc thiểu số tại 3 địa phương: Bình Liêu, Vân Đồn và Móng Cái.

Phụ nữ người Sán Chỉ ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Ảnh: TTXVN phát

TTXVN - Đó là Làng người Dao ở thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái; Làng người Tày ở thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu; Làng người Sán Dìu ở thôn Vòng Tre, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn và Làng người Sán Chỉ (Sán Chay) ở thôn Lục Ngù, xã Húc Động, huyện Bình Liêu.

Về việc thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa 4 làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi tỉnh, giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch 161/KH-UBND vào cuối tháng 6/2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm xây dựng mô hình tổ chức cộng đồng dân cư thôn/làng với không gian và sinh hoạt hằng ngày mang sắc thái văn hóa đặc trưng của một dân tộc thiểu số (Tày, Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ); đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc trân quý, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình; khơi dậy tinh thần tự hào, tự trọng, tự tôn dân tộc, tự lực vươn lên của mỗi cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình gắn với phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững; hăng hái thi đua làm giàu chính đáng; tích cực, chủ động bảo vệ môi trường tự nhiên; bảo vệ trật tự, an ninh khu vực.

Việc xây dựng, bảo tồn Làng dân tộc Tày, Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ sẽ gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới tiên tiến, Chương trình OCOP Quảng Ninh; phát triển kinh tế đa ngành: nông nghiệp - du lịch - dịch vụ - thương mại; phát huy cao nhất sự tham gia tự nguyện, tích cực của người dân và lấy người dân làm trung tâm, nòng cốt và là người được hưởng lợi từ thành quả xây dựng làng dân tộc.

Tỉnh Quảng Ninh khuyến khích người dân tự nguyện đầu tư cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất để hình thành các điểm đến đạt tiêu chuẩn đón khách du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư, liên kết phát triển du lịch cộng đồng phù hợp.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương có làng dân tộc thiểu số được thí điểm xây dựng, lập kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của địa phương./.

PV

Xem thêm