Xã hội

Quảng Ninh thu hút, lựa chọn đúng người vào bộ máy lãnh đạo,quản lý

Quảng Ninh

Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu trên bảng xếp hạng về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy.

                                                                                              Ảnh: Văn Đức-TTXVN

Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu trên bảng xếp hạng về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX). 

Cụ thể, với kết quả đạt 90,61%, tỉnh Quảng Ninh đã 5 năm liên tục giữ vị trí dẫn đầu Chỉ số SIPAS (2019-2023). Với kết quả đạt 92,18%, tỉnh Quảng Ninh năm 2023 tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số PAR INDEX. Như vậy, từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số PAR INDEX cả nước (2017 đến năm 2020 và 2022 - 2023).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy chia sẻ, chỉ số SIPAS, PAR INDEX được công bố là những “con số biết nói”, ẩn chứa đằng sau là các động lực thúc đẩy bởi các tác nhân thể chế, thiết chế tổ chức, chuyển đổi số, nhân lực. Nhưng tất cả đều hội tụ ở nhân tố con người, là cán bộ và công tác cán bộ. Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ phấn khởi khi tiếp tục nhận được “tập hợp tiếng nói khách quan”, niềm tin, sự ghi nhận, đánh giá của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và người dân, doanh nghiệp đối với những nỗ lực cải cách, đổi mới, sáng tạo không ngừng nghỉ của chính quyền địa phương với vị trí thứ nhất về chỉ số SIPAS và chỉ số PAR INDEX.

Quảng Ninh xác định thể chế địa phương là động lực chính trị - tinh thần mang tính quyết định cho phát triển, quyết định sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh địa phương. Đồng thời tiếp nối kết quả đạt được, nâng tầm nhiệm vụ, bám sát tình hình và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, Chính phủ, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quảng Ninh tiến hành cải cách hành chính với quyết tâm xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nền quản trị hiện đại, tự chủ, năng động; tập trung cải cách nền hành chính quản lý - quản trị - kiến tạo phát triển, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy, đối với Quảng Ninh, chỉ số SIPAS, chỉ số PAR INDEX có ý nghĩa rất quan trọng trong thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, bởi trong suốt một thập kỷ qua cũng là giai đoạn tỉnh Quảng Ninh thực hiện các đột phá, phát triển toàn diện, ổn định. Trong 9 năm (2015 - 2023), Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%; riêng năm 2023 tăng trưởng GRDP đạt 11,03%; quy mô nền kinh tế đạt trên 315.800 tỷ đồng, đứng thứ 3 ở khu vực phía Bắc. GRDP bình quân đầu người đạt trên 9.500 USD, cao nhất ở khu vực phía Bắc. Tổng thu ngân sách nhà nước, nhất là thu nội địa luôn đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước; thu hút đầu tư đạt 5,1 tỷ USD, trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3,1 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, hành trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh đã trở thành thương hiệu của tỉnh về một “Điểm đến đầu tư an toàn, thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn và thành công”. Với phương châm “Chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, chỉ có nhìn về phía trước để tiến lên”, Quảng Ninh hiểu rõ, giành được vị thế, thứ hạng các chỉ số đã khó, giữ vững được vị thế, thứ hạng chỉ số càng khó khăn hơn. Quảng Ninh không tự chủ quan, tự thỏa mãn với kết quả đã đạt được, luôn nhận diện kịp thời những mâu thuẫn trong thực tiễn quản lý, khó khăn, thách thức của người dân và doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ, giải quyết với tư duy “chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ”...

Quảng Ninh thực hiện chính sách thu hút, lựa chọn đúng người thực đức, thực tài trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, mạnh dạn bố trí, sử dụng ở các vị trí phải chịu trách nhiệm “đứng mũi chịu sào” trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách như hiện nay. Tỉnh tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa, làm đúng, làm nhanh, làm tốt hơn, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; xây dựng và nhân lên hình ảnh, tác phong, cốt cách của cán bộ, công chức, viên chức Quảng Ninh chuyên nghiệp, kỷ cương, tận tâm, mẫu mực, năng động, sáng tạo vì người dân phục vụ./.

PV

Xem thêm