Chính sách mới

Quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư 08/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2023.

TTXVN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư 08/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2023.

Theo đó, Thông tư quy định các mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả, mẫu Tờ khai đăng ký quyền liên quan, mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả; mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan gồm: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học; khoa học; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; sưu tập dữ liệu; tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác.

Các mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng; tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính; tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc; tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh; tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu; tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với sách giáo khoa, giáo trình; tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; tờ khai đăng ký quyền liên quan…

Thông tư cũng ban hành mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Các mẫu quy định tại Điều này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2023; bãi bỏ Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 2/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Trường hợp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì được tiếp tục xử lý theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn. Các loại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Cục Bản quyền tác giả) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Theo kế hoạch, ngày 12/7/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL thuộc khu vực phía Bắc. Hội nghị nhằm đánh giá tổng quan công tác đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư, trao đổi, thảo luận, góp ý kiến cho hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các kiến nghị, giải pháp triển khai trong thời gian tới./.

Phương Hà

Xem thêm