Xã hội

Rèn luyện, phát triển kỹ năng nghề giúp thanh niên thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, gắn với thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trong giờ thực hành tại phân xưởng
Ảnh minh họa: Thanh Vũ - TTXVN

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức đánh giá kỹ năng nghề về việc hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (15/7).

Phát triển kỹ năng nghề cho lực lượng thanh niên luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia, Liên hợp quốc và các cơ quan, tổ chức quốc tế. Sự tham gia tích cực của lực lượng lao động này giúp cho xã hội phát triển đảm bảo tính bao trùm, ổn định và bền vững. Vì vậy, tại phiên họp toàn thể vào ngày 18/12/2014, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc tuyên bố ngày 15/7 hằng năm là Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (World Youth Skills Day).

Chủ đề năm nay là "Kỹ năng Thanh niên vì hòa bình và phát triển" (Youth Skills for Peace and Development), hướng đến việc trang bị cho thanh niên những kỹ năng, cơ hội để giúp họ chủ động gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và phát triển sự nghiệp; đóng góp cho một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững.

Hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới năm 2024, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quan tâm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, giá trị của giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, gắn với thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Căn cứ tình hình thực tế, các cơ sở tổ chức hoạt động phù hợp nhằm hưởng ứng, thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động, đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới năm 2024 đạt tính lan tỏa cao. Các cơ sở phát hiện, biểu dương, kịp thời khen thưởng vinh danh tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, đối tác có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên.

Thí sinh dự thi nghề Dịch vụ nhà hàng tại Kỳ thi kỹ năng nghề thành phố Hà Nội
Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu - TTXVN

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cần chú trọng đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, tăng cường năng lực hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Cùng đó, đổi mới phương thức đào tạo theo mô hình giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt gắn với khung trình độ quốc gia và thị trường lao động, ưu tiên phát triển phẩm chất, hình thành các kỹ năng cốt lõi, kỹ năng mềm, kỹ năng số, trình độ ngoại ngữ cho người học. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hình thức vừa làm, vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, giúp người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, người lao động yếu thế nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Các cơ sở, tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phát triển kỹ năng nghề cho lao động trẻ theo nhu cầu doanh nghiệp; phối hợp với doanh nghiệp thực hiện công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền công, tiền lương cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp dựa vào kỹ năng, năng lực hành nghề. Các bên mở rộng hợp tác quốc tế về phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên để có thêm nguồn lực, kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách, chương trình phát triển kỹ năng nghề tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Việc này nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khả năng dịch chuyển của nguồn nhân lực thanh niên trên thị trường lao động trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập./.

Phúc Hằng

Xem thêm