Xã hội

Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10: Hình thành đội ngũ nhân lực có kỹ năng, tạo động lực bứt phá cho nền kinh tế

Phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên luôn là sự quan tâm hàng đầu của các nước, góp phần làm tăng năng lực cạnh tranh của quốc gia.

TTXVN -  Kỹ năng nghề vừa là động lực, vừa là mục tiêu của người lao động trong việc nâng cao năng suất lao động và thu nhập. Phát triển kỹ năng nghề, đặc biệt là kỹ năng nghề cho thanh niên luôn là sự quan tâm hàng đầu của các quốc gia, góp phần làm tăng năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Ngày 4/10 hằng năm được chọn là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 1/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó đến nay, nhận thức của người dân, xã hội về vai trò, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong việc hình thành đội ngũ nhân lực có kỹ năng, tạo động lực bứt phá cho nền kinh tế đã có nhiều thay đổi.

Tin liên quan

Xem thêm