Khoa học

Sáng tạo khoa học kỹ thuật thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Hà Giang

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam từng bước khẳng định được vị thế và thương hiệu, góp phần tạo nên phong trào thi đua nghiên cứu, sáng tạo .

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

TTXVN - Sáng 10/8, tại thành phố Hà Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, các nhà khoa học, nhà sáng tạo...

Khai mạc Hội thảo, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: Hội thảo nhằm tổng kết công tác tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, đánh giá việc trao giải thưởng và quy mô ứng dụng của giải.

Theo ông Phan Xuân Dùng, 28 lần Giải thưởng được tổ chức thời gian qua là thành công đáng ghi nhận trong tiến trình xây dựng, phát triển của Liên hiệp Hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội và Quỹ VIFOTEC cũng như các liên hiệp hội địa phương. Hàng nghìn công trình đoạt giải đã được nghiên cứu, ứng dụng, triển khai trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp và những thành quả kỳ diệu trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam đang cùng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước từng bước khẳng định được vị thế và thương hiệu, góp phần tạo nên phong trào thi đua nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhân dân lao động trong cả nước, có những đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long cho biết: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nói riêng cống hiến, sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển, kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình, Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo ông Hoàng Gia Long, Hà Giang hiện có hơn 28.000 trí thức đang tham gia tích cực trên các lĩnh vực công tác, đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp; giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp, đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học công nghệ vào hoạt động thực tiễn, tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần phục vụ đời sống nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

Nhiều Kỷ niệm chương, Cờ thi đua, Bằng khen được trao cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe nhiều báo cáo tham luận rất phong phú và bổ ích, nhiều kinh nghiệm hay được chia sẻ thúc đẩy quá trình ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Hội thảo được tổ chức thường niên vào tháng 7 hàng năm, luân phiên tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc nhằm thảo luận, trao đổi các thông tin bổ ích, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng các công trình, giải pháp tham dự giải thưởng, hội thi; trao đổi kinh nghiệm và biện pháp thúc đẩy việc ứng dụng nhanh các công trình đoạt giải vào đời sống, sản xuất; đồng thời, đề xuất với Nhà nước các cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Trong khuôn khổ Hội thảo, nhiều Kỷ niệm chương, Cờ thi đua, Bằng khen được trao cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

Nam Thái

Xem thêm