Xã hội

Sáng tạo trong hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Quảng Trị

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, các cấp Công đoàn đẩy mạnh thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị khóa XIII. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 3/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức, với sự tham dự của 225 đại biểu đại diện cho gần 60.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 30 người. Ông Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch Liên đoàn Lao động khóa XII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị khóa XIII.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân yêu cầu, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị. Các cấp Công đoàn tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước…

Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Các khâu đột phá trong hoạt động Công đoàn được xác định là: Tăng cường công tác vận động phát triển đoàn viên; đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn, góp phần nâng thứ hạng của tỉnh Quảng Trị trên bảng xếp hạng đánh giá chỉ số Chuyển đổi số (DTI) hằng năm.

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, các cấp Công đoàn đẩy mạnh thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, thiết chế văn hóa cho công nhân, lao động.

Các cấp Công đoàn kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, những diễn biến mới về tình hình quan hệ lao động; thường xuyên phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện công tác chuyển đổi số, từng bước ứng dụng công nghệ, thế mạnh internet, tạo bước đột phá trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp Công đoàn đổi mới nội dung, cách thức tổ chức phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phù hợp từng ngành, địa phương, doanh nghiệp và nguyện vọng của đoàn viên…

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng hoạt động Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã có bước phát triển; vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định. Công tác chăm lo đoàn viên, người lao động tập trung vào các lợi ích lâu dài, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, phát huy hiệu quả tối đa, góp phần giảm bớt khó khăn, tạo sự gắn bó của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn.

Các cấp Công đoàn đã triển khai kịp thời các gói chính sách hỗ trợ cho 13.398 đoàn viên bị ảnh hưởng COVID-19, với số tiền là 4,5 tỉ đồng. Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” hằng năm đã góp phần chăm lo tốt đời sống cho người lao động, hỗ trợ 76.248 suất quà, trị giá 34 tỉ đồng cho đoàn viên khó khăn.

Công đoàn đã ký kết 9 thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên với các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho hơn 6.000 lượt đoàn viên, hỗ trợ cho vay tạo việc làm cho 34 đoàn viên tổng vốn 1,54 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn hỗ trợ xây dựng 210 nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá 6,63 tỉ đồng; 95 nhà tình nghĩa trị giá gần 8 tỉ đồng; 27 nhà công vụ và các công trình sinh hoạt cho giáo viên vùng khó trị giá 19,7 tỉ đồng.../.


Nguyên Linh

Xem thêm