Xã hội

Hà Nội đi đầu cả nước về triển khai chương trình OCOP

Nhiều sản phẩm OCOP của Hà Nội đã được xuất khẩu sang thị trường các nước như: Australia, châu Âu, Nhật Bản...

TTXVN -  Hà Nội xác định Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung và kinh tế nông thôn nói riêng. Phát huy lợi thế là vùng đất trăm nghề, Hà Nội tập trung phát triển sản phẩm OCOP để phát huy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Đến nay, thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về triển khai chương trình OCOP. Nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu sang thị trường các nước như: Australia, châu Âu, Nhật Bản...

TTXVN

Xem thêm