An sinh

Sóc Trăng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách

Sóc Trăng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam", phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác Mặt trận, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(Ảnh minh họa: Trung Hiếu-TTXVN)

 (TTXVN) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác Mặt trận, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở các địa phương trong tình hình mới. Đây là khẳng định của Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023, diễn ra ngày 30/12.

Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Để thực hiện mục tiêu này, theo ông Dương Sà Kha, Mặt trận cần duy trì xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài phát thanh truyền hình; duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử mattran.soctrang.gov.vn, trang facebook, fanpage của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các tỉnh để mở rộng hoạt động tuyên truyền. Cùng đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung triển khai thực hiện và giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn (2021 - 2030), giai đoạn I (2021 - 2025) theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 9/7/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức để Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, nắm tâm tư, nguyện vọng đồng bào các dân tộc thiểu số; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đồng thời, Mặt trận phối hợp với Phòng Ngoại vụ - Ủy ban nhân dân tỉnh, các Hội Hữu nghị, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh để mời gọi, thu hút kiều bào, thân nhân kiều bào đầu tư, tham gia vào các chương trình, dự án ở địa phương.

Mặt trận các cấp thực hiện tốt tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; thực hiện nghiêm công tác xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật; tổ chức tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phối hợp giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ông Dương Sà Kha cho biết thêm, tỉnh chú trọng thu hút nhân tài, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách ổn định, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò các ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp, các Hội đồng tư vấn, các chuyên gia trong công tác Mặt trận.

Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên vận động thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá khoảng 156 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,95%. Tính đến hết tháng 10/2022, Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 của tỉnh gần 2,5 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực vận động, đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" gần 185,4 tỷ đồng và tiếp nhận hiện vật, các hình thức khác quy ra giá trị thành tiền là trên 46 tỷ đồng.

Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" đã hỗ trợ xây dựng 2.228 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, tặng quà nhân dịp Tết, tặng học bổng, hỗ trợ cây, con giống, xây dựng mô hình giảm nghèo... với tổng số tiền gần 168 tỷ đồng./.

Nhật Bình

Xem thêm