Xây dựng Đảng

Sóc Trăng: Triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng

Sóc Trăng

Hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong chấp hành chủ trương, quy định, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

TTXVN - Ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng với hình thức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy và trực tuyến với 124 điểm cầu, đến cấp xã.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương, tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên quán triệt nội dung Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW, ngày 3/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều của quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Phát biểu chỉ đạo, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt lõi các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đặc biệt là Quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý. Các báo cáo viên báo cáo những nội dung quan trọng, những điểm mới nổi bật, những nội dung bổ sung với phương pháp, cách thức trình bày khoa học, dễ nhớ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần khẩn trương tổ chức quán triệt các quy định, hướng dẫn đến các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quy định của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương..../.

Trung Hiếu

Tin liên quan

Xem thêm