Chỉ đạo, Điều hành

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Các ngành, các địa phương tập trung đầu tư, sớm hoàn thiện các công trình bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 39/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng kết luận các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không gồm:

Quán triệt nguyên tắc "phòng hơn chữa" trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Các cơ quan liên quan phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không theo trách nhiệm được giao, theo nhiệm vụ được phân công, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, xử lý ngay những nguy cơ có khả năng dẫn đến sự cố uy hiếp an ninh, an toàn hàng không.

Công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, nội dung cần bám sát với thực tiễn, mang lại hiệu quả cao. Hoạt động diễn tập cần phải gắn liền với thực tế, mang lại ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh ngành hàng không đã và đang có nhiều biến động.

Áp dụng kết quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào lĩnh vực an ninh hàng không.

Tuyệt đối không để gián đoạn hệ thống điều hành bay, đặc biệt từ nguy cơ tấn công mạng. Các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng trong ngành hàng không, ngoài việc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, còn phải tuyệt đối không vì lợi nhuận mà bỏ qua bất kỳ nguy cơ nào gây mất an ninh, an toàn hàng không.

Phải phối hợp tốt hơn nữa giữa các lực lượng chức năng trong việc kịp thời cung cấp thông tin và trong xử lý sự cố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành quy định pháp luật về an ninh, an toàn hàng không cho người tham gia dịch vụ hàng không.

Các ngành, các địa phương tập trung đầu tư, sớm hoàn thiện các công trình bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới, Kế hoạch công tác năm 2023 của Ủy ban An ninh hàng không ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-UBANHK ngày 7/2/2023.

Bộ Giao thông vận tải, Cơ quan thường trực của Ủy ban An ninh hàng không nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý về an ninh, an toàn hàng không; chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam trong việc khắc phục theo kiến nghị của ICAO qua Chương trình USAP - CMA năm 2022; triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ và ứng dụng mới đối với hệ thống làm thủ tục hàng không tạo thuận lợi cho hành khách, vừa góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Nghị định quy định thể thức bay chặn, bay kèm, bay ép tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay; hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; thu thập dữ liệu các khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ để công bố theo quy định. Các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai phương án nhằm chủ động đối phó với hoạt động sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

*Thành lập Đồn Công an tại các cảng hàng không, sân bay trọng điểm

Bộ Công an tiếp tục triển khai các Đề án: Tổ chức lực lượng An ninh trên không; Thành lập Đồn Công an tại các cảng hàng không, sân bay trọng điểm; Công tác Công an bảo đảm an ninh hàng không; kịp thời thông báo tình hình, âm mưu, phương thức hoạt động khủng bố, phá hoại, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không của các đối tượng để các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp tăng cường an ninh hàng không, sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ tại tất cả các cảng hàng không, sân bay. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh hồ sơ đưa Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội (ATCC Hà Nội) và Trung tâm kiểm soát không lưu đường dài tiếp cận Hồ Chí Minh (AACC Hồ Chí Minh) vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Bộ Giao thông vận tải chủ động hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố các địa phương có cảng hàng không, sân bay triển khai công tác khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan và chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt công tác xin phép bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi nước ngoài; công tác cấp phép bay cho chuyên cơ lãnh đạo cấp cao nước ngoài vào thăm Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khuôn khổ đa phương và song phương về an ninh hàng không.

* Xây dựng các giải pháp hiệu quả kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch

Các đơn vị, doanh nghiệp hàng không tích cực xây dựng các giải pháp tăng cường hiệu quả kinh doanh, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế sau đại dịch; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn thông tin, hệ thống dữ liệu hàng không.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo theo quy định tại Nghị định số 62/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố các cấp; chủ động công tác quản lý, đánh giá rủi ro an ninh hàng không trên địa bàn tỉnh, thành phố theo chức năng bảo đảm an ninh hàng không của Ban Chỉ đạo; đầu tư công trình, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động hàng không dân dụng quy định tại Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không; định kỳ 6 tháng/1 năm hoặc đột xuất tổ chức đánh giá rủi ro an ninh hàng không để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ, kết quả báo cáo về Hội đồng đánh giá rủi ro an ninh hàng không dân dụng quốc gia để tập hợp, xây dựng báo cáo đánh giá rủi ro an ninh hàng không.

Các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị Công an, Quân đội và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cảng hàng không, sân bay; phối hợp với các cảng hàng không trong quá trình triển khai Kế hoạch công tác năm 2024 của Ủy ban An ninh hàng không và Chương trình kiểm soát chim, động vật hoang dã tại các cảng hàng không./.

Xem thêm