Xã hội

Tăng cường hợp tác giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

Hà Giang

Tỉnh ủy Hà Giang sẽ cung cấp các thông tin, tư liệu để tuyên truyền trên các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Giang, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

TTXVN - Tăng cường hơn nữa công tác phối giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong xuất bản và cung cấp các ấn phẩm có chất lượng; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn sau đó quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Hà Giang. Đây là những mục tiêu chính được đề ra tại Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật diễn ra chiều 26/9, tại thành phố Hà Giang.

Nội dung phối hợp sẽ tập trung vào: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về vùng đất, con người tỉnh Hà Giang; kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành tựu nổi bật đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Hà Giang; thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và phát hành sách, tài liệu lý luận, chính trị.

Bám sát nội dung phối hợp, Tỉnh ủy Hà Giang sẽ cung cấp các thông tin, tư liệu về lịch sử, các chủ trương, chính sách, gương tập thể, cá nhân điển hình để tuyên truyền trên các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang nhận định, chương trình phối hợp công tác sẽ giúp hai cơ quan phát huy tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua chương trình phối hợp, hai bên thúc đẩy sự lan tỏa, phát triển văn hóa đọc; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên...

Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm đánh giá cao ý nghĩa của chương trình phối hợp cũng như tiềm năng, lợi thế, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng của Hà Giang trong những năm qua; đồng thời cho biết, ngay sau lễ ký kết, Nhà xuất bản sẽ cung cấp miễn phí Tủ sách điện tử cho cán bộ, đảng viên của tỉnh Hà Giang. Cùng với đó là việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hệ thống và toàn diện về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến tỉnh; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất, con người Hà Giang; lan tỏa các mô hình đổi mới sáng tạo của địa phương trong xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội…, qua đó góp phần đưa Hà Giang từng bước phát triển toàn diện, bền vững, bản sắc, thu hẹp khoảng cách với các tỉnh trong khu vực.

Nhân dịp này, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm đã trao tặng cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Tỉnh ủy Hà Giang./.

Minh Tâm

Tin liên quan

Xem thêm