Chính sách mới

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát sông

Nam Định

UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các đơn vị được cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh.

Tàu khai thác cát trên sông. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 5/2, tỉnh Nam Định đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tuy tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra thường xuyên và có hiện tượng tái diễn, gây sạt lở bờ, bãi sông, thất thoát tài nguyên và không đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyên nhân do một số địa phương chưa thực sự kiên quyết trong công tác chỉ đạo về quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là ở cấp cơ sở; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các địa phương, đặc biệt là tại khu vực giáp ranh…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng, để tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát và ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác trái phép cát sông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản và các chỉ thị của tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các đơn vị được cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh.

Sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm của UBND các cấp theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn các huyện, thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép hoặc không có nguồn gốc hợp pháp; chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp điều tra, đấu tranh, phòng, chống tội phạm liên quan đến khai thác cát tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản, vận động nhân dân địa phương không khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát trái phép.

Các huyện, thành phố thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn đã được phê duyệt; chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh kiểm tra, phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép; trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ hoạt động nạo vét trên địa bàn, nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét cửa cống, lòng sông để khai thác cát trái phép; tiếp tục thực hiện tốt các quy định thuộc trách nhiệm theo quy chế phối hợp quản lý khoáng sản cát tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và hai tỉnh Thái Bình, Ninh Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép kéo dài trên địa bàn mà không xử lý dứt điểm./.

Thái Thuần

Xem thêm