Khoa học

Tăng liên kết hợp tác đổi mới sáng tạo giữa các đơn vị nghiên cứu khoa học

Hội nghị nhằm chia sẻ thông tin về các thành tựu, sản phẩm nghiên cứu và đào tạo tiêu biểu; chia sẻ, cập nhật chính sách cũng như trao đổi, thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp)

TTXVN - Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên năm 2023 “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam đến năm 2030 - Chính sách và thực tiễn”.

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên trong khuôn khổ Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị nhằm chia sẻ thông tin về các thành tựu, sản phẩm nghiên cứu và đào tạo tiêu biểu; chia sẻ, cập nhật chính sách cũng như trao đổi, thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đề xuất cơ chế, giải pháp tăng cường phối hợp triển khai các chương trình quốc gia, liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu, đào tạo hàng đầu của đất nước để phát huy sức mạnh chung cùng giải quyết các vấn đề quan trọng của quốc gia.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sỹ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Phạm Bảo Sơn cho biết, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới nhấn mạnh quan điểm về xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện.

Một trong các nhiệm vụ, giải pháp để thực thi Nghị quyết là việc xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, đầu tư nguồn lực để phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trở thành cơ sở nghiên cứu trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến, có đủ năng lực, điều kiện để giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu của đất nước.

“Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 10 năm tới là đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu về phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ khác trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh”, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Bảo Sơn khẳng định.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Bảo Sơn, với tư cách là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai Chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của đơn vị trong giai đoạn 2021-2030 nhằm định hướng phát triển khoa học và công nghệ lên một tầm cao mới, đồng thời là đột phá để Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học thông minh, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai các hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, công nghệ ưu tiên phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung nguồn lực triển khai một số chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia về năng lượng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, điện tử y sinh...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp để triển khai Chiến lược Khoa học và Công nghệ đến năm 2030, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; đồng thời góp ý cho việc hoàn thiện pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh làm rõ vai trò của hoạt động triển khai Chiến lược cũng như một số hoạt động đã thực hiện để triển khai Chiến lược. Thứ trưởng cũng chỉ ra một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược; từ đó đề xuất một số nội dung triển khai chiến lược ở 2 đại học quốc gia và 2 viện hàn lâm, gợi ý hướng các cơ quan có thể hợp tác thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, đánh giá cao các tham luận trình bày tại Hội nghị. Nhất trí với ý kiến về sự cần thiết rà soát, hoàn thiện pháp luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, thực hiện Nghị quyết số 100/2023/QH15 về hoạt động chất vấn và Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam rà soát các quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để tham mưu, đề xuất Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện, hiệu quả.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoa học và công nghệ; xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ; dự thảo Nghị định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ; Đề án phát triển hệ thống khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2035.

Hội nghị nhất trí năm 2024, Hội nghị thường niên giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với 2 viện hàn lâm và 2 đại học quốc gia sẽ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức; năm 2025 sẽ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức./.

Thu Phương

Xem thêm