Xã hội

Thái Nguyên vượt chỉ tiêu nhiều mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững

Thái Nguyên

Một số mục tiêu của Chương trình giảm nghèo bền vững Thái Nguyên đến thời điểm đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (hoàn thành vào năm 2025) như: xây dựng 113 mô hình, dự án giảm nghèo, đạt 205% chỉ tiêu kế hoạch.

Trung tâm Thành phố Thái Nguyên
Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

TTXVN - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, trong 3 năm qua, Thái Nguyên giảm 3,78% hộ nghèo, bình quân mỗi năm giảm 1,26%, vượt so với chỉ tiêu đề ra hằng năm.

Đáng lưu ý, một số mục tiêu của Chương trình đến thời điểm hiện nay đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (hoàn thành vào năm 2025) như: xây dựng 113 mô hình, dự án giảm nghèo, đạt 205% chỉ tiêu kế hoạch; mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo có một thành viên trong độ tuổi có việc làm bền vững, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; hỗ trợ hơn 2.500 hộ nghèo về nhà ở, đạt 128% kế hoạch; số hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 104% chỉ tiêu kế hoạch...

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, 3 năm qua, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh đã phân bổ đạt trên 200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 186 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 15 tỷ đồng.

Hợp tác xã Tân Hoàng Trà ở tổ dân phố 5, thị trấn sông Cầu, huyện Đồng Hỷ có hơn 65ha trồng chè theo tiêu chuẩn VietGap cho năng suất 12-13tấn/năm, tạo việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương
Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngoài nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương bố trí đối ứng, tỉnh đã huy động từ các nguồn xã hội hóa khác để thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với tổng kinh phí hơn 218 tỷ đồng.

Cùng với thực hiện chính sách giảm nghèo thường xuyên bằng hỗ trợ về thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo..., tỉnh còn thực hiện có hiệu quả Chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với công tác giảm nghèo. Riêng năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ tín dụng ưu đãi ước đạt 427 tỷ đồng cho 6.350 hộ; trong đó cho vay 2.385 hộ nghèo, cho vay gần 2.000 hộ cận nghèo và cho vay hơn 1.900 hộ mới thoát nghèo....

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành ở tỉnh, sự ủng hộ của cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện, thành phố đã tích cực trong việc lập dự án, thẩm định phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện theo đúng quy trình quy định. Chỉ tiêu giảm hộ nghèo hằng năm đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh. Chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo, người thuộc hộ nghèo theo quy định được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Hợp tác xã Tân Hoàng Trà ở tổ dân phố 5, thị trấn sông Cầu, huyện Đồng Hỷ có hơn 65ha trồng chè theo tiêu chuẩn VietGap cho năng suất 12-13tấn/năm, tạo việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương
Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Tuy vậy, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương thừa nhận, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở Thái Nguyên vẫn còn một số khó khăn. Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, việc hỗ trợ việc làm bền vững, có tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển thấp. Một phần nguyên nhân là do văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, dẫn đến các cơ quan thực hiện dự án còn lúng túng trong triển khai, thực hiện. Bên cạnh đó, năng lực xây dựng dự án, kế hoạch phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp còn hạn chế, hầu hết chưa có kinh nghiệm trong xây dựng dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất. Một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sau khi triển khai thực hiện đã phát sinh bất cập như: cấp giống trâu, bò chưa đạt yêu cầu về trọng lượng, xuất xứ nguồn gốc con giống...

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh thực hiện rà soát toàn bộ các cơ chế chính sách, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình giảm nghèo theo quy định, hoàn thành tiến độ đã đề ra. Tỉnh tăng cường tập huấn, hướng dẫn thực hiện các chương trình giảm nghèo, trong đó ưu tiên tập trung hướng dẫn đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo về phương pháp xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất. Đồng thời, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo tại các địa phương, nhất là việc giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thành phần ngay từ khi xây dựng dự án, việc bàn giao vật tư, con giống cho các hộ dân.../.

Hoàng Thảo Nguyên

Xem thêm