Thời sự

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1239/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La.

TTXVN - Ngày 24/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1239/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La.

Quyết định nêu rõ: Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, khuyến công và xúc tiến thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở làm việc, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo Trung tâm xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật.

* Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La, năm vừa qua, công tác xúc tiến thương mại của Sơn La đã thay đổi nhiều phương thức thực hiện từ trực tiếp sang trực tuyến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng thương mại… từ đó kết nối, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nhất là nông sản cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị đã chủ trì tổ chức thực hiện 9 chương trình xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng; đưa sản phẩm nông sản Sơn La tới các điểm nhận diện thương hiệu tại 6 siêu thị; tham dự 7 hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại tại các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình…

Nhờ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Sơn La nói riêng, các địa phương nói chung có cơ hội quảng bá sản phẩm; kết nối giao thương, thu hút nhà đầu tư, nhất là thu hút đầu tư vào các dự án chế biến tại địa phương; nối cầu giữa người tiêu dùng và đơn vị thương mại góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đời sống của người dân./.

Hải Ngọc

Xem thêm