Thời sự

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hoạt động giám sát công tác đầu tư công

TP. Hồ Chí Minh

Triển khai đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang rất chậm so với kế hoạch

Quang cảnh Hội nghị.(Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

TTXVN- Việc triển khai kế hoạch giám sát của HĐND Thành phố là góp phần thúc đẩy công tác đầu tư công đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của Đảng. 

Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị triển khai kế hoạch giám sát của HĐND Thành phố về việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, diễn ra sáng 28/2. 

Phát biểu quán triệt, bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, thực tế hiện nay, vấn đề triển khai đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang rất chậm so với kế hoạch. Lý do của sự chậm trễ này, bên cạnh nguyên nhân khách quan, phần lớn là do chủ quan. 

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Việc thúc đẩy tiến độ thực hiện công tác đầu tư công đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Vì vậy, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa X diễn ra cuối năm 2022, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã nhất trí ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát với nội dung tập trung vào lĩnh vực đầu tư công và xây dựng nhà ở xã hội. 

Lãnh đạo HĐND Thành phố nhấn mạnh, 2023 là năm bản lề của Thành phố trong việc đồng tâm hiệp lực thúc đẩy các công trình dự án trên địa bàn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố và Kế hoạch 5 năm 2021-2026 của UBND Thành phố. 

Vì vậy, để đảm bảo ý nghĩa của hoạt động giám sát, công tác giám sát cần tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng kế hoạch đề ra. 

Trong hoạt động giám sát cần đi sâu, cụ thể tình hình lập kế hoạch đầu tư công trung hạn; làm rõ thuận lợi khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề xuất giải pháp, cơ chế để Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công tác đầu tư công hiệu quả trong giai đoạn quan trọng này. 

Bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các thành viên đoàn giám sát cần nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch giám sát; đồng thời đề nghị các đơn vị được giám sát chấp hành nghiêm kế hoạch, đề cương giám sát, chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, chủ động trao đổi những nội dung cần làm rõ. Trước mắt, trong tháng 3/2023, HĐND Thành phố sẽ triển khai hoạt động giám sát thực tế tại một số công trình, dự án 

Theo thường trực HĐND Thành phố, chương trình giám sát của HĐND Thành phố sẽ tập trung đánh giá tình hình lập, thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, kế hoạch đầu tư công hằng năm; tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công hằng năm theo quy định của pháp luật về đầu tư công trên địa bàn Thành phố. 

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát nhằm làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và phân tích sâu những nguyên nhân trong quá trình triển khai; đề xuất những giải pháp, cơ chế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

Kết quả thực hiện chương trình giám sát về đầu tư công trên địa bàn Thành phố sẽ được tổng hợp báo cáo tại Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Xuân Khu

Xem thêm