Văn hóa

Thêm chế độ đãi ngộ đối với Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú

Hà Nội

Nguồn kinh phí thực hiện các khoản chi chế độ đãi ngộ, hỗ trợ nghệ nhân, câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội do ngân sách thành phố đảm bảo.

(TTXVN) HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể.

Trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2022. Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN

Theo đó, thành phố Hà Nội quy định hỗ trợ một lần đối với nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú (do Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú thành phố Hà Nội đề xuất và được Chủ tịch nước phong tặng), mức hỗ trợ đối với Nghệ sỹ Nhân dân là 20 triệu đồng/người, với Nghệ sỹ Ưu tú là 15 triệu đồng/người.

HĐND thành phố quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ nhân, Câu lạc bộ tiêu biểu và người kế cận nắm giữ di sản tham gia thực hành góp phần bảo vệ, phát huy giá trị trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng là Nghệ nhân trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (tính từ lần phong tặng thứ nhất năm 2015 và các lần phong tặng tiếp theo) hiện còn sống và thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể; các Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội. Theo đó, hỗ trợ một lần đối với Nghệ nhân Nhân dân là 40 triệu đồng/người, với Nghệ nhân Ưu tú là 30 triệu đồng/người.

Đối với Câu lạc bộ tiêu biểu, hỗ trợ lần đầu khi câu lạc bộ được thành lập để mua sắm trang thiết bị, đạo cụ là 50 triệu đồng/câu lạc bộ; hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các Câu lạc bộ tiêu biểu hoạt động thường xuyên, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn đạt hiệu quả là 20 triệu đồng/câu lạc bộ/năm.

Ảnh minh họa/TTXVN

Chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân, người kế cận nắm giữ di sản tham gia thực hành, tập luyện, trình diễn phục vụ quảng bá, giới thiệu Di sản Văn hóa phi vật thể theo chương trình, kế hoạch của cấp có thẩm quyền tổ chức gồm bồi dưỡng tập luyện 80 nghìn đồng/người/buổi; bồi dưỡng biểu diễn 200 nghìn đồng/người/buổi.

Đối với Nghệ nhân truyền dạy và người tham gia thực hành theo chương trình, kế hoạch của cấp có thẩm quyền tổ chức, quy định được bồi dưỡng Nghệ nhân Nhân dân truyền dạy 500 nghìn đồng/người/buổi, bồi dưỡng Nghệ nhân Ưu tú truyền dạy 300 nghìn đồng/người/buổi.

Nguồn kinh phí thực hiện các khoản chi chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ nhân, Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội do ngân sách thành phố đảm bảo.

HĐND thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Hà Nội hiện nay có 28 Nghệ sỹ Nhân dân, 170 Nghệ sỹ Ưu tú. Dự kiến hết năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ có thêm các Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú được công nhận./.

Văn Cảnh

Tin liên quan

Xem thêm