Chính sách mới

Thống nhất thẩm quyền quyết định cơ chế xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt thu hồi từ các dự án đầu tư

Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với các cơ quan liên quan về thẩm quyền quyết định cơ chế xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

TTXVN - Tại Văn bản số 5057/VPCP-CN, xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và một số bộ, ngành liên quan về cơ chế xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (cũ) thu hồi từ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt trong thời gian Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường quốc gia do Nhà nước đầu tư chưa được phê duyệt, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, cơ quan, doanh nghiệp liên quan về thẩm quyền quyết định cơ chế xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (cũ) thu hồi từ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt và cơ chế thanh toán cho doanh nghiệp trường hợp giao doanh nghiệp thực hiện, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Diệp Trương

Xem thêm