Thực thi chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị Công an toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính xem trưng bày sản phẩm công nghiệp phục vụ lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính xem trưng bày sản phẩm công nghiệp phục vụ lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an xem trưng bày ảnh về các hoạt động của lực lượng Công an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an xem trưng bày ảnh về các hoạt động của lực lượng Công an. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị Công an toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN)

Xem thêm