Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Học viện Quốc phòng cần tích cực tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về đường lối quốc phòng

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Học viện tích cực tham gia công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về đường lối quốc phòng; xây dựng lý luận quốc phòng và tham gia xây dựng lý luận của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXVN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), chiều 20/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và làm việc với Học viện Quốc phòng (Học viện). Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Bộ Quốc phòng cùng tham gia Đoàn.

Báo cáo về tình hình Học viện, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện cho biết, là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, trải qua 47 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Học viện Quốc phòng đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cao cấp, hàng ngàn thạc sỹ, hàng trăm tiến sĩ khoa học quân sự; bồi dưỡng cho cán bộ cao cấp của Quân đội các nước; tổ chức các khóa đào tạo quan chức quốc phòng cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Học viện được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, Học viện liên tục được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Năm học 2022 - 2023 và những tháng đầu năm học 2023 - 2024, Học viện đã tổ chức đào tạo 35 khóa học cho các học viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan cao cấp của Quân đội nước ngoài.

Học viện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động đổi mới sáng tạo để tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao; xây dựng đơn vị thành Học viện trọng điểm, trung tâm huấn luyện – đào tạo, nghiêu cứu khoa học, hợp tác quốc tế tiên tiến, hiện đại hàng đầu quốc gia, ngang tầm khu vực và thế giới.

Phát biểu huấn thị cán bộ, giảng viên của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dựng nước đi đôi với giữ nước là quan hệ có tính quy luật trong truyền thống của dân tộc ta. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của cách mạng nước ta từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay.

Điểm lại quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Thủ tướng nhấm mạnh, khi có chiến tranh phải nghĩ đến hòa bình và khi có hòa bình phải nghĩ đến lúc có thể có chiến tranh. Điều này đặt ra phải có tư duy chiến lược, phương pháp luận phù hợp và phải luôn có phương án ứng phó, có tâm thế sẵn sàng, không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Xuyên suốt các thời kỳ bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề rất quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và đặt ra yêu cầu phải xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

“Chúng ta phải vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp với truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng và điều kiện thực tiễn Việt Nam; xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại, song phải vận dụng sáng tạo và dựa trên nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Bối cảnh, tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, cách tiếp cận vấn đề sao cho sát với thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc”, Thủ tướng chỉ rõ.

Phân tích tình hình thế giới, khu vực và các yếu tố nền tảng phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước ta xác định gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Nêu rõ các quan điểm, mục tiêu và phương châm chỉ đạo trong công tác quốc phòng và xét bối cảnh, tình hình, Thủ tướng Chính phủ cho rằng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Do đó, Học viện Quốc phòng phải tham gia triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng biểu dương Học viện Quốc phòng đã thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội; các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Học viện tích cực tham gia công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về đường lối quốc phòng; xây dựng lý luận quốc phòng và tham gia xây dựng lý luận của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tập trung nghiên cứu sâu hơn, đậm nét hơn về mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác Lênin với truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến gắn với điều kiện thực tiễn hiện nay của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, Học viện Quốc phòng cần gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, vững về chính trị, với lòng yêu nước nồng nàn, đức hy sinh cao cả; hiểu biết về phương thức tác chiến, công nghệ; cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, số hoá; đi vào xu thế của thời đại như chuyển đổi số, phát triển xanh.

Với phương châm “Nhà trường là nền tảng, học viên là trung tâm, giảng viên là động lực”, Thủ tướng chỉ đạo, Học viện Quốc phòng đề xuất các dự án tổng thể nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập và giảng dạy; lấy Học viện là đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực trong lực lượng vũ trang; cần quy hoạch lại cơ sở vật chất, bảo đảm hiệu quả; nội dung giảng dạy cần bổ sung, cập nhật.

Trong đó, Học viện Quốc phòng cần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, góp phần tích cực vào xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang thời kỳ mới; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, quân sự trong tình hình mới; đẩy mạnh đối ngoại quân sự, hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; xây dựng Học viện Quốc phòng ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Học viên tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có tư duy chiến lược; có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các học viên cầu nhận thức rõ vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được học tập, nghiên cứu tại Học viện hàng đầu của Quân đội, ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ học tập, rèn luyện của mình, nỗ lực phát triển phẩm chất, năng lực; tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu; chấp hành nghiêm quy chế huấn luyện, đào tạo; rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng; phát huy, vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn công tác tại đơn vị.

Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Thủ tướng chúc mừng và tin tưởng Học viện Quốc phòng tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục những hạn chế, bất cập, chuẩn bị đầy đủ hành trang, kiến thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó./.

Phạm Tiếp

Tin liên quan

Xem thêm