Chính phủ hành động

Thực hiện một thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp mất 61,7 giờ

Thiếu quy hoạch là rào cản lớn trong việc giảm gánh nặng tuân thủ cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư.

Đại diện 3 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng nhận giấy chứng nhận đầu tư. (Ảnh minh họa: Minh Thu/TTXVN)

TTXVN - Năm 2022, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra 61,7 giờ và 1,8 triệu đồng để thực hiện một thủ tục hành chính về đầu tư. Mức độ phổ biến của dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể so với các năm trước. Thông tin này được nêu trong báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2022 do Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án hỗ trợ kỹ thuật Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME/USAID).

Báo cáo chỉ ra rằng, mặc dù các địa phương đã thực hiện nhiều nỗ lực trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, công tác truyền thông chính sách và đối thoại doanh nghiệp, thiếu quy hoạch là rào cản lớn trong việc giảm gánh nặng tuân thủ cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư. Khảo sát 3.092 doanh nghiệp ghi nhận, khoảng 4,7% doanh nghiệp đã có chi trả chi phí không chính thức để thực hiện các thủ tục về đầu tư, tỷ lệ này đã giảm đáng kể so với các năm trước đó.

Theo báo cáo, nhóm thủ tục hành chính đầu tư có điểm số APCI 2022 tăng 4,9 điểm so với APCI 2021, mức chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022 là 7,2 điểm. Đây là nhóm có điểm số cao trong số 9 nhóm thủ tục hành chính của APCI. Tuy nhiên, xu hướng cải thiện của nhóm thủ tục này còn ở mức độ chậm và chưa song hành với các chính sách thu hút đầu tư ở cấp địa phương.

Khảo sát cho biết một phần nguyên nhân của bất cập trong nhóm thủ tục hành chính đầu tư là nhiều địa phương thiếu các quy hoạch tổng thể liên quan đến sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các thông tin về môi trường... dẫn đến sự lúng túng, sự thiếu minh bạch trong các quyết định phê duyệt đầu tư của các các địa phương. Việc thiếu thông tin được chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước ở địa phương gây nên các gánh nặng về chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý cho nhà đầu tư.

Để khắc phục tình trạng này, việc hình thành một hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch sẽ giúp cải thiện công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan ở địa phương trong thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư. Tương tự, việc chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hệ thống thông tin đầu tư và các trang thông tin/dịch vụ công về thủ tục, quy trình đầu tư ở cấp Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương sẽ giúp giảm thời gian, chi phí cho việc tìm kiếm, cập nhật thông tin, tăng hiệu quả cho quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm