Chỉ đạo, Điều hành

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô phù hợp với thực tiễn

Hà Nội

Thành phố tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm sinh xã hội; thực hiện rà soát danh mục các công trình khởi công, khánh thành gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Sáng 10/10/1954, các cánh quân của Quân đội nhân dân Việt Nam từ các cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô được giải phóng trong rừng cờ hoa đón chào của 20 vạn người dân Hà Nội. 
Ảnh: Tư liệu TTXVN

TTXVN - Ngày 26/3, tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tổ chức kết hợp các hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; thực hiện quy trình xây dựng dự thảo và hoàn thiện báo cáo thành tích, tham mưu quy trình trình các cấp có thẩm quyền xét khen thưởng Huân chương cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội.

Phố Điện Biên Phủ được trang hoàng nhiều băng rôn chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô. 
Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu với chủ đề “70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”; phát động và tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2024; biên soạn, xuất bản sách ảnh “Hà Nội trên đường phát triển” song ngữ (Việt - Anh)...

Thành phố tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm sinh xã hội. Tính đến ngày 22/3, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở là 734 hộ và hiện tại đã có 81 hộ khởi công. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tập trung, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở xong trước ngày 30/9.

Thành phố thực hiện rà soát danh mục các công trình khởi công, khánh thành gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. 43 công trình đã được khởi công và 86 công trình đề nghị gắn biển.

Thời gian tới, thành phố thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện các hoạt động 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại cơ sở, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động tổ chức để chấn chỉnh những vấn đề cần quan tâm; báo cáo công tác tổ chức Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; biểu dương điển hình tiến tiến, “Người tốt, việc tốt" và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2024.

Tại hội nghị, Giám đốc các sở: Văn hóa Thể Thao, Thông tin và Truyền thông cùng nêu ý kiến cho biết, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện theo phân công, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng; xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô trong cơ quan, đơn vị.

Các quận, huyện, thị xã quán triệt, triển khai chỉ thị của Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đến các cấp ủy, chính quyền địa phương, với ý nghĩa tạo không khí vui tươi, phấn khởi từ cơ sở và phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng thời chỉ đạo, rà soát, bổ sung, giám sát, đôn đốc các dự án công trình gắn biển, khởi công chào mừng chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Các đại biểu cùng chung quan điểm cho rằng, cần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô trong cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang; đồng thời khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí, quyết tâm và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam...

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, người có công với cách mạng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Thủ đô, nhất là ở vùng xa trung tâm, vùng dân tộc ít người; phát hiện, nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; bồi dưỡng, nâng cao ý thức, lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng, hòa bình, hữu nghị của Thăng Long - Hà Nội.../.

Nguyễn Thắng - Minh Anh

Tin liên quan

Xem thêm