Pháp luật

Tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong thực hiện pháp luật

Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thi hành pháp luật nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quang cảnh buổi lễ. 
Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sáng 1/7, tại Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp) phát động Chương trình Bình chọn, tôn vinh "Gương sáng Pháp luật" lần thứ 3 năm 2025.

Tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam, Trưởng ban tổ chức Chương trình nhấn mạnh, việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thi hành pháp luật nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong việc thực hiện pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng Pháp luật" lần 3 nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật; đồng thời hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI; Kỷ niệm 40 năm Ngày Báo Pháp luật Việt Nam phát hành số đầu tiên (10/7/1985-10/7/2025); chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Ông Vũ Hoài Nam cho biết, việc bình chọn, tôn vinh "Gương sáng Pháp luật" nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc xây dựng cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong việc thực hiện pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Việc bình chọn căn cứ theo Quyết định số 341/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh "Gương sáng Pháp luật"; được thực hiện khách quan, công khai dựa trên hồ sơ bình chọn và các tiêu chí bình chọn. Hội đồng bình chọn hiệp y lựa chọn trên cơ sở hồ sơ và danh hiệu các cá nhân được lựa chọn vào danh sách chung khảo.

Lễ ký kết bản ghi nhớ cam kết đồng hành cùng chương trình giữa Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ. 
Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Theo đó, đối tượng bình chọn là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có thành tích và được cơ quan nơi công tác, cơ quan Nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp xét tặng danh hiệu, giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên về những nỗ lực, đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó là các cá nhân cư trú tại Việt Nam có hành động, việc làm cụ thể mang tính tích cực nêu gương, đóng góp đối với quá trình xây dựng và tổ chức, thi hành pháp luật; được cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tặng thưởng đối với thành tích đã đạt được, có ý nghĩa tích cực đối với việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Các cá nhân sống tại Việt Nam có hành động anh dũng, đức hy sinh trong việc bảo vệ pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cộng đồng; được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị Ban Tổ chức xét tặng và tôn vinh "Gương sáng Pháp luật" để ghi nhận lòng quả cảm, đức hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và thực hiện pháp luật.

Danh hiệu "Gương sáng Pháp luật" là sự ghi nhận của Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn "Gương sáng Pháp luật" đối với các cá nhân được bình chọn, đáp ứng các tiêu chí bình chọn quy định tại Quy chế này. Danh hiệu "Gương sáng Pháp luật" được Bộ Tư pháp trao tặng các cá nhân được bình chọn nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Hội đồng bình chọn là tập thể các cá nhân có uy tín, đại diện cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp do Ban Tổ chức thành lập để thực hiện việc bình chọn danh hiệu Gương sáng Tư pháp. Số lượng thành viên Hội đồng bình chọn từ 7-11 người.

Căn cứ kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn, Ban Tổ chức sẽ tiến hành công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được nhận danh hiệu và giải thưởng. Danh sách các cá nhân đạt giải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và được trao danh hiệu trong buổi lễ trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, năm 2021, Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật). Thực hiện Đề án này, nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2021, Ban Tổ chức đã tiến hành lựa chọn, tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong cả nước (lần 1); năm 2023 cũng đã lựa chọn, tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong cả nước (lần 2).

Các gương sáng pháp luật được bình chọn, tôn vinh là các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa hình ảnh tốt đẹp, tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Diệp Trương

Xem thêm