Văn hóa

Tôn vinh giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc ở miền Trung

Ngày hội nằm trong khuôn khổ Đề án "Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực, toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030"...

Trình diễn múa của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Bình Định. (Ảnh: Ảnh: Trọng Đạt/ TTXVN)

TTXVN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/9 tại tỉnh Bình Định với chủ đề "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung - Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển". 11 địa phương ở khu vực miền Trung sẽ tham gia Ngày hội gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Định.

Ngày hội nằm trong khuôn khổ Đề án "Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực, toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030" được phê duyệt tại Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 7/12/2020.

Đây là một sự kiện văn hóa với quy mô lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung, tỉnh Bình Định nói riêng trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động trong ngày hội góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 76- KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị.

Già làng người Bru Vân Kiều của tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Nội dung hoạt động trong Ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của khu vực và địa phương.

Chương trình được chuẩn bị chu đáo, nội dung tiêu biểu, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân, đề cao vai trò của chủ thể văn hóa các dân tộc miền Trung, bảo đảm yếu tố bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố thời đại. Đặc biệt, các nội dung hoạt động của Ngày hội do các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên quần chúng là người dân tộc thiểu số thực hiện.

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV được phát sóng trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, tiếp sóng trên các đài của 11 địa phương tham gia.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động sẽ diễn ra: Liên hoan Văn nghệ quần chúng, giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng và độc đáo của đồng bào các dân tộc miền Trung; trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc của mỗi địa phương; trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống các địa phương...

Đồng bào dân tộc Cor huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi trình diễn cồng chiêng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Cùng với đó là hoạt động trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; thể thao, trò chơi dân gian dân; thi trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng, thuyết minh, giới thiệu điểm đến và tìm hiểu kiến thức cơ bản phục vụ tại các cơ sở homestay…./.

Xem thêm